Nõukogu liikmed:

Katrin Niglas
Tallinna Ülikool, teadusprorektor

Heli Kaldas
Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž, direktor

Urmas Sukles
Haapsalu linnavalitsus, linnapea

Mari-Liis Ööpik-Loks
SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, teenuste juht

Doris Vahtrik
Tartu Ülikool, Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi skeleti-lihassüsteemi lektor

Rein Kuik
SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku direktor

Ingrid Talving
Heal AS, juhatuse liige

 

Nõukogu esimees:

Katrin Niglas
Tallinna Ülikool, teadusprorektor

 

Nõukogu pädevused

 • Kinnitab kompetentsikeskuse struktuuri, koosseisu ja juhtimisprotsessid;
 • Kinnitab kompetentsikeskuse tegevusstrateegia ja -kava ning selle alusel toetatava projekti eesmärgid ja tegevused;
 • Kinnitab kompetentsikeskuse teenuste hinnakirja;
 • Annab kompetentsikeskuse tegevuse kohta hinnangu;
 • Võtab vastu kompetentsikeskuse iga-aastase tegevuskava ja kinnitab selle täitmise aruande;
 • Võtab vastu eelarve ja finantseerimisplaani ja kinnitab selle täitmise aruande;
 • Vaatab läbi ja kinnitab kompetentsikeskuse esitatavad rahastustaotlused;
 • Valib konkursi korras kompetentsikeskuse direktori ja teadustöötajad;
 • Otsustab teadus-ja arendustegevuse üld-ja strateegilisi küsimusi;
 • Teeb ülikooli senatile ettepanekuid kompetentsikeskuse põhimääruse muutmiseks;
 • Otsustab uute partnerite liitumise ja kiidab heaks sõlmitava koostöölepingu enne selle sõlmimist;
 • Kuulab ära direktori aruanded;
 • Otsustab teisi ülikooli põhikirja, ülikooliseaduse ja teiste õigusaktidega tema pädevusse antud küsimusi.

 

TERE KK põhimäärus