Nõukogu liikmed:

Katrin Niglas
Tallinna Ülikool, teadusprorektor

Heli Kaldas
Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž, direktor

Urmas Sukles
Haapsalu linnavalitsus, linnapea

Kadri Englas
SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, juhatuse esimees

Jelena Sokk
Tartu Ülikool, Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi programmijuht, lektor

Rein Kuik
SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku direktor

Ingrid Talving
Heal AS, juhatuse liige

 

Nõukogu esimees:

Katrin Niglas
Tallinna Ülikool, teadusprorektor

 

Nõukogu pädevused

 • Kinnitab kompetentsikeskuse struktuuri, koosseisu ja juhtimisprotsessid;
 • Kinnitab kompetentsikeskuse tegevusstrateegia ja -kava ning selle alusel toetatava projekti eesmärgid ja tegevused;
 • Kinnitab kompetentsikeskuse teenuste hinnakirja;
 • Annab kompetentsikeskuse tegevuse kohta hinnangu;
 • Võtab vastu kompetentsikeskuse iga-aastase tegevuskava ja kinnitab selle täitmise aruande;
 • Võtab vastu eelarve ja finantseerimisplaani ja kinnitab selle täitmise aruande;
 • Vaatab läbi ja kinnitab kompetentsikeskuse esitatavad rahastustaotlused;
 • Valib konkursi korras kompetentsikeskuse direktori ja teadustöötajad;
 • Otsustab teadus-ja arendustegevuse üld-ja strateegilisi küsimusi;
 • Teeb ülikooli senatile ettepanekuid kompetentsikeskuse põhimääruse muutmiseks;
 • Otsustab uute partnerite liitumise ja kiidab heaks sõlmitava koostöölepingu enne selle sõlmimist;
 • Kuulab ära direktori aruanded;
 • Otsustab teisi ülikooli põhikirja, ülikooliseaduse ja teiste õigusaktidega tema pädevusse antud küsimusi.

 

TERE KK põhimäärus