Disain ja IT

  • Toodete disain- ja kontseptsioonlahenduste väljatöötamine
  • Tootearenduse ja tootedisaini konsultatsioonid ja nõustamine
  • Funktsionaalse tarkvara arendus, kasutajaliideste disain ja prototüüpimine

Disainilabor

  • Prototüüpide valmistamine
  • Laborite rent tootearenduseks ja prototüüpide valmistamiseks