Taastusravi labor

 • Taastusravi valdkonna kliiniliste uuringute läbiviimine, ravi ja hinnangute andmine, sh:
  • Insuldiga ja traumaatilise peaajukahjustusega patsientide liikumis- ja tegevusvõime parandamine
  • Seljaaju kahjustusega patsientide varajase taastusravi iseseisva toimetuleku saavutamiseks
  • Seljaaju kahjustusega patsientide hilistüsistuste vältimine, rehabilitatsioon ja tööturu aktiivsetele meetmetele suunamine
  • Neuroloogilise kahjustusega laste varajase taastus- ja arendusravi
 • Rehabilitatsiooniprogrammide ja -plaanide väljatöötamine, analüüs ja nõustamine
 • Elu- ja töökeskkonna kohandamise alased uuringud ja konsultatsioon
 • Taastusravivahendite testimine, tootearenduse ja kasutamise alane nõustamine
 • Abivahendite ja ortooside testimine, tootearenduse ja kasutamise alane nõustamine
 • Vibroakustilise teraapia alane nõustamine ja koolitused
 • Eksperthinnangud ja nõustamine
 • Uuringud ja analüüsid
 • Osalemine teadusuuringutes ja teadustöös
 • Koolituste korraldamine

Taastusravi labor

 • Kliinilised uuringud ja ravi järgmiste seadmetega:
  • Kogu keha isokineetiline dünamomeeter
  • Dünaamiline seisulaud-robot ERIGO
  • Lokomat Pro kõnnirobot
  • Käerobot ARMEO
  • E-link system
  • Maksimaalse hapnikutarbimise seadmed + ehhokardiograafia
  • Vibroakustilise teraapia seadmed
  • Kõnnianalüüsi seadmed
  • Pindrõhu määramise seade
  • Professionaalne käsiergomeeter
  • Kehakoostise hindamise seade DXA
  • Funktsionaalse sõltumatuse uuringu instrument