Ravimuda- ja mudaravi valdkond

 • Ravimuda uuringud ja analüüsid
 • Mudaravi uuringud ja analüüsid
 • Eksperthinnangud ja nõustamine
 • Osalemine teadusuuringutes ja teadustöös
 • Koolituste korraldamine

Mudalabor

Ravimuda laborianalüüsid ja katsetamine, sh:

 • Külmkuivati
  • Proovide veesisalduse määramine ning järgnevateks analüüsideks sobiva struktuuri andmine
 • XRF-spektromeeter
  • Mineraalsest osast saab määrata elemente Na kuni U. Sobib nii kvalitatiivseks kui ka kvantitatiivseks analüüsiks.
  • Ravimudades saab XRF meetodil määrata n24 peamist keemilist elementi (Si, Al, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zr, Ti, Ba, Th, Nb, Sr, V), potentsiaalselt toksilisi raskemetalle (Pb, Ni, Zn, Cu, Cr, Cd) ja mittemetalle (P, S, Br, Cl).
 • HPLC (kõrgsurve kromatograaf)
  • Sobib orgaanilise komponendi uurimiseks: pigmendid, vetikatoksiinid, toksilised ained (PAH, PCP). Näiteks on võimalik määrata antioksüdantsete ainete sisaldust. Kirjanduse põhjal ligikaudu 20 pigmenti omavad tõendatud bioaktiivset toimet (nt beetakaroteen, luteiin, kantaksantiin jne).
 • Lisavõimalused TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituudi ökoloogia keskuse laborites:
  • Mineraalse ja orgaanilise aine osakaalu leidmine termogravimeetriliselt
  • Lõimisanalüüs
 • Ravimuda peenestamine desintegraatoriga