Privaatsuspoliitika

Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskususel (TEREKK) on kohustus kaitsta külastajate privaatsust ning tagada turvaline ja seaduslik andmetöötlus. Käesolev privaatsuspoliitika annab ülevaate meie tavadest, sealhulgas sellest millist teavet me kogume, kuidas me infot kasutame või avalikustame, kaua me seda säilitame ning Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega.

 

MÕISTED

  1. Isikuandmed – igasugune teave otseselt või kaudselt tuvastatava füüsilise isiku kohta.
  2. Isikuandmete töötlemine – isikuandmetega igasugune tehtav toiming (sh kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine).

 

MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME JA MIKS?

Me kogume Teie poolt sisestatud personaalseid andmeid (nimi, e-maili aadress), kui võtate meiega ühendust kontaktlehel asuvate e-posti aadresside kaudu, et saada infot meie tegevuse või meie poolt pakutavate teenuste kohta. Samuti kasutame laialt levinud analüütikatarkvara Google Analytics, mille abil kogume kasutajate IP-aadresse.

 

MIS EESMÄRGIL ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

Teie poolt sisestatud ning meile edastatud isikuandmeid kasutame ainult teiega kontakteerumiseks ning päringutele vastamiseks. Teie IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid kasutame veebikasutusstatistika tegemiseks.

TEREKK ei müü ega rendi teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kuid võib kasutada volitatud töötlejaid. Volitatud töötlejaid rakendavad isikuandmete töötlemisel samu põhimõtteid, mis TEREKK.

 

ANDMETE SÄILITAMINE

Teie poolt TEREKK-le edastatud isikuandmeid säilitatakse ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkide täitmiseks. Pärast seda isikuandmed kõrvaldatakse, välja arvatud siis, kui nende säilitamine on nõutav seaduse või kummagi poole õiguste või kohustustega.

 

TURVALISUS NING ISIKUANDMETE KAITSE

TEREKK rakendab kõiki ettevaatusabinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks.

 

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajatel on õigus teada, milliseid isiklikke andmeid me Teist hoiame. Teil on õigus selliseid andmeid parandada, muuta või kustutada. Kui Te soovite oma õigusi rakendada, muuta andmeid või neid kustutada, võtke meiega ühendust allpool märgitud kontaktandmete kaudu.

 

ANALÜÜTIKA

terekk.ee kasutab Google analüütikatarkvara ja mõõdab sellega veebilehe külastatavust. Saadud andmed aitavad mõista külastajate käitumist lehel ja selle tulemusena saame muuta kasutust külastajatele mugavamaks. Google analüütikatarkvara kasutab mitmeid küpsiseid, mille abil saame teada, kas veebilehe külastajad on sellel varem viibinud. Kui teie arvutis on sellised küpsised olemas, annab teie veebilehitseja sellest meile teada; kui teil neid aga veel pole, siis pakume neid teie veebilehitsejale. Sel moel on meil võimalik teada saada meie üksikkasutajate arv ja külastamise sagedus. Neid küpsiseid kasutatakse ainult statistika eesmärkidel ja üksikkasutajaid ei ole võimalik nende abil tuvastada. Külastajate isikuandmeid seejuures Google’ile ei edastata. Peamine küpsis, mida Google Analytics kasutab, on „__ga”.

 

Muud küpsised – terekk.ee lehele on lisatud kolmandate osapoolte sisu (Google kaart).

 

Küpsiste piiramine või loobumine – selleks tuleb seadistada enda veebilehitseja vastava eelistuse järgi.

 

KONTAKTANDMED

Kui Teil on küsimusi seoses privaatsuspoliitikaga, privaatsustingimuste rakendamisega või soovite endaga seonduvaid andmeid kustutada, siis võtke meiega ühendust e-maili aadressil talis.vare@hk.tlu.ee  või  eva.makienko@tlu.ee

 

Viimati uuendatud: 31.07.2018