Ravimuda-mudaravi valdkond:

  • erinevate ravimudade toime uurimine
  • ravimudade kvaliteedinäitajate määratlemine, ravimudade kvaliteedi hindamine
  • mudaravi mõjude hindamine
  • elanikkonna, ettevõtjate, avaliku sektori nõustamine
  • ravimuda ja mudaravi oskusteabel põhineva ettevõtluse arendamine

Liikumis- ja tegevusvõime valdkond:

  • elanikkonna liikumis- ja tegevusvõime hindamine
  • uute metoodikate toimimise efektiivsusuuringute ning sekkumisuuringute teostamine
  • elanikkonna liikumis- ja tegevusvõime parendamine (nii preventsioon kui taastamine)
  • elanikkonna, ettevõtjate, avaliku sektori nõustamine
  • oskusteabe ettevõtlusesse rakendamine