Mudaravi ravijuhendid

TERE KK poolt (Viive Pille ja Varje-Riin Tuulik) on välja töötatud mudaravi, soojaravi ja vesiravi kasutusjuhend. Selle eesmärk on aidata ennetada ülekoormushaiguste kujunemist, samuti anda ülevaade ülekoormussündroomide ravi võimalustest.

 

Juhend on mõeldud kasutamiseks nendele, kes tegelevad ülekoormushaiguste ennetuse, ravi ja rehabilitatsiooniga. Juhend kirjeldab kutsetööga seotud ülekoormussündroome, kuid on kasutatav ka tööväliste ülekoormussündroomide ennetamiseks.

 

Juhend ei käsitle medikamentoosset, aparaatset ega kirurgilist ravi ning ergonoomika ja töökeskkonna meetmeid ülekoormushaiguste ennetamiseks.

Mudaravi_soojaravi_vesiravi_kasutusjuhend_2015

 

Kuivatatud ja peenestatud ravimuda kasutusjuhend

 

Osteoartroos – labakäte liigesvalud

 

Taastusravi tootearendus

TERE KK disainerite ja TERE KK partneri OÜ Equa koostöös on arendusjärgus patsiendikapi prototüüp. Väljatöötamisel mudel on mõeldud kasutamiseks voodihaigetele haiglates ja hooldusasutustes. Abilaua konstruktsioon erineb kasutatavatest. Eesmärgiks on kasutusmugavuse, konstruktsiooni lihtsuse ja töökindluse saavutamine.

 

TERE KK on seotud Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse kaudu Sotsiaalkindlustusameti lepinguga eksperthinnangu andmiseks rehabilitatsiooniprogrammide asjakohasuse ja kvaliteedi hindamiseks.

 

TERE KK on seotud Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse kaudu  koolituspädevuskeskuse kasutajakoolituse läbiviimisega exoskeleton tüüpi kõnnirobotile (Indego). Personalil on pädevus koolitada väljaspool USAd.

 

TERE KK on andnud ja annab edaspidigi sisendit esmatasandi tervisekeskuste arendamisse eelkõige pidades silmas esmatasandil osutatavaid füsioteraapia teenuseid – konsultatsioonid ja sisuline analüüs esmatasandi füsioteraapia mahtude, sisukuse ja võimalike rahastusmudelite üle. Sealhulgas sisendi andmine füsioteraapia erapraksiste loomisele kaasa aitamisele.

 

TERE KK on valmis pakkuma ekspert- ja nõustamisteenust tervisekeskuste rajamisel ligipääsetava keskkonna tagamisel, samuti on TERE KK valmis pakkuma tervisekeskustele tõenduspõhiseid tervisetooteid ja –teenuseid nii liikumis- ja tegevusvõime kui ravimuda-mudaravi valdkonnas.