Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuses kaitstud patendid

TERE KK teadus-arendustegevuse tulemusena on välja töötatud erinevad toodete ja teenuste (meetodite) prototüübid. Neist intellektuaalomandina on patendina registreeritud ja kaitstud:

Elektriline seade mudavanni protseduuri teostamiseks jäsemetele

(Patenditaotluse nr P201400009, patendikiri nr EE 05772 B1)

Võimaldab teostada protseduuri mõlemal käel samaaegselt optimaalse mudakogusega, transportida koheses kasutusvalmisolekus ning kontrollida protseduuri parameetreid, seadistades muda temperatuuri ja protseduuri kestvuse aega. Seade koosneb välimisest korpusest, juhtpaneelist, anduritest, taimerist ja sisemisest torujast korpusest, kuhu asetatakse kasutamise käigus käed ning mille avad on silikoonist või kummist ümbristega vältimaks muda väljavalgumise kasutamise ajal ning avad on korgiga suletavad, mis võimaldab muda säilitada seadme sees protseduuride vahel ning seadet mugavalt transportida, ilma, et muda välja valguks. Seadet kasutatakse mudateraapia protseduuri teostamiseks kätele eelkõige raviasutustes, kuid tänu kompaktsele ehitusele on võimalik seadet kasutada ka mujal.

Ravimudasegu ja meetod selle valmistamiseks

(Patenditaotluse nr P201500002, patendikiri nr EE 05778 B1)

Leiutis käsitleb ravimudasegu, mis sisaldab 10-90 massiprotsenti balneoloogilist muda ja 10-90 massiprotsenti balneoloogilist turvast, kusjuures mõlemad komponendid on peenestatud osakeste suuruseni 5-10 μm. Iseloomustatakse balneoloogilise muda ja balneoloogilise turba eri sisaldusega ravimudasegu ravitoimeid. Leiutis sisaldab ka meetodit ravimudasegu valmistamiseks.

2018.TERE_KK_Ravimudasegu_infoleht_EST