Haapsalu kolledži ja Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse posternäitus

Posternäitus tutvustab aastatel 2012-2022 Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis läbiviidud teadus- ja arendustegevuse tulemusi tervise valdkonnas. Valikus olevad postrid kajastavad nii Haapsalu kolledži õppetöö raames kui ka TLÜ Haapsalu kolledži Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuses valminud praktilisi lahendusi. Näitusel leiab huvitavat infot ravimuda-mudaravi ajaloost ja ravimuda tänapäevastest tõenduspõhistest kasutusvõimalustest, samuti inimese liikumis- ja tegevusvõimet toetavatest lahendustest.
Head tutvumist ja lahenduste rakendamist!