TLÜ kalender 2021: kes on need, kes räägivad ravimudast?

TLÜ kalendri jaanuarikuu fookusteadlasteks on Haapsalu kolledži Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse teadlased. Siit saad teada millega nad tegelevad:

https://www.tlu.ee/taxonomy/term/1680/meediavarav/blogid/tlu-kalender-2021-kes-need-kes-raagivad-ravimudast