Terviseamet: bakterite sisaldus ravimudas vajab riiklikku regulatsiooni

TERE KK,  Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti  koostöös ning eestvedamisel valmistatakse ette määrust , millega kehtestataks kvaliteedinõuded balneoloogilistes protseduurides kasutatavale mudale  ja turbale ning nende käitlemisele.

Eesti ravimuda analüüsinud terviseamet on seisukohal, et parima kvaliteedi tagamiseks ja terviseohtude minimaliseerimiseks tuleks ravimuda koostisele kehtestada riiklikud piirnormid.