Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse (TERE KK) pakkumine loodustoodetega tegelevale ettevõttele

 

TERE KK pakub ettevõtjale võimalust koostöös välja töötada just Teie brändile sobivad lahendused ravimuda-mudaravi toodete välja arendamiseks – küsige lisainfot ja võtke meiega ühendust.

 

Kuivatatud ja jahvatatud ravimuda

Mud-Mask-For-Dry-Skin

 

Pakume kuivatatud ravimudaga uusi tootearenduse võimalusi, aluseks TERE KK läbiviidud uuringud ja arendus. Edastame teadmuse kasutatud või kvaliteedile mittevastava ravimuda kasutuspotentsiaalist. Pakume ettevõtjale kuivatatud ravimuda peenestamis võimalusi desintegraatoriga. Viime loodustoodetega tegelevad ettevõtted kokku potentsiaalsete teenuse pakkujatega.

 

Aastatel 2012-2015 TERE KK poolt läbiviidud arendused:

TERE KK patendi (Meetod ravimuda ettevalmistamiseks Patent nr 03376, kehtiv kuni 2015) alusel valmistatakse kuivatatud ja jahvatatud ravimuda. Saame jagada TERE KK kogemust ravimuda kuivatamisest ja jahvatamisest.

 

TERE KK viiakse aastatel 2020-2023 läbi:

 • Uuring „Mudaravi mõju sundasendis töötava töötaja jalgade veresoonkonna funktsionaalsele seisundile” – alates 01.12.2020 kuni 30.11.2021 – kuivatatud ja jahvatatud ravimuda tõenduspõhise toimeuuringu tulemused toetavad toodete pakkumist
 • Kasutatud ravimuda, sh kuivatatud ravimuda keemiliste ja mikrobioloogiliste näitajate analüüsimine (raskmetallid, mikrobioloogia), hindamine ja katsetused TERE KK mudalabori seadmetega (nt desintegraator jm) – alates 01.09.2020 – 30.11.2021.
 • Ravimuda ja selle komponentide väärindamisega seotud arendustegevused – alates 01.09.2020 – 30.11.2021 – kuivatatud ja jahvatatud ravimuda arendustegevused tulemused toetavad uute loodustoodete arendamist.

Kuivatatud ja jahvatatud ravimuda saab kasutada loodustoodete komponendina nt seepide, vannipallide valmistamisel, jala- ja kätevanni segudes.

Kuivatatud ja peenestatud ravimuda kasutusjuhend labajala- ja käelaba mudavanni teostamiseks

– EST

– ENG

– RUS

 

Ravimuda-turbasegu

 

shutterstock_2485454 (1)

Tutvustame ravimudasegu väärtuslikke omadusi, ravimuda ja balneoloogilise turba algmaterjali peenestamisest ja segamisest saadavat lisaväärtust ning sellest tulenevat ravimudasegu potentsiaali uute toodete arendamiseks, rikastamiseks. Pakume ettevõtjatele ravimudasegu patendi kasutamiseks litsentsilepingu sõlmimise võimalust ja desintegraatoriga peenestamise teenust. Tutvustame loodustoodete tootjatele TERE KKs väljatöötatud ravimudasegu kasutamiseks väljatöötatud disaini ideelahendusi (nt võimalust kasutada ravimudasegu plaastril jm). Viime teid kokku potentsiaalsete teenust pakkuvate ettevõtetega ning ravimudasegu protseduuride läbiviimiseks abivahendite tootjatega.

 

TERE KK-l on väljatöötatud ja registreeritud patent Ravimudasegu ja meetod selle valmistamiseks. Patenditaotluse nr P201500002, patendikiri nr EE 05778 B1 ja selle alusel toodetakse Eestis ravimudasegu. Pakume ettevõtjatele ravimudasegu patendi kasutamiseks litsentsilepingu sõlmimise võimalust.

 

TERE KK poolt aastatel 2016-2019 läbiviidud uuringud, arendused on järgmised:

 • ravimudasegude uuringu raames kogutud Eesti ravimuda proovide raskemetallide analüüs näitab, et raskemetallide sisaldus on Eesti ravimudas, turbas ja ravimuda-turba segudes normi piires.
 • ravimudaturbasegude stabiilsuskontrolli tulemustele tuginedes saab väita, et desintegraatoriga ravimuda ja turba peenestamine väärindab algmaterjali, kuna suurendab ravimudas ja turbas aktiivainete sisaldust. Turba lisamine ravimudale stabiliseerib ravimudas olevate humiinainete sisaldust ning suurendab ravimuda-turba segu antioksüdatiivseid omadusi.
 • uuringuga „Termoneutraalsete ravimuda-turbasegude mõju hindamiseks terve täiskasvanu naha funktsionaalsusele“ on saadud teadmine, et desintegraatoriga peenestatud Eesti ravimuda ja turba segu niisutab nahka ja on samas kooriva toimega.
 • uuringuga „Luu-ja lihaskonna valude ennetamine ja ravi töövõime säilitamiseks ülaselja ja kaela ülekoormusvaludega töötajatel mudamassaaži mõju tulemusena“ on välja selgitatud, et ravimuda massaaž on tõhus lahendus kasutamiseks töötervishoius ülekoormusvalude ennetamiseks. Ka viie ravimuda massaaži protseduuriga on võimalik saada leevendust eelkõige nt kaelavalude ja alaselja valude korral, mille puhul ilmnes, et ravimuda massaažil on võrdluses klassikalise massaažiga ja sooja mähisega massaažiga püsivam efekt.
 • uuringuga „Käte mudaravi võimalused kodustes tingimustes – mudatorbiku kasutamise pilootprojekt“ on välja selgitatud võimalused käte mudaravi protseduuride mudatorbikuga läbiviimiseks.

 

TERE KK viib aastatel 2020-2023 läbi järgmised uuringud ja arendustegevused:

 • Uuring „Termoneutraalsete humiinainete mõju randmekanali ülekoormussündroomidele uuenduslikku abivahendit kasutades“ – alates 01.09.2020 – 31.05.2021
 • ravimuda-mudaravi valdkonnas tõenduspõhiste tervisetoodete ja teenuste arendustegevused (nt abivahendite prototüübid, materjalide spetsifikatsioonid, tooteraportid ja täiendatud kasutusjuhendid, tuginedes sihtgruppide vajadustele, huvile – alates 01.02.2020 – 31.08.2023

 

Ravimuda massaaži video

 

 

Ravimudasegu infoleht 

– EST

– ENG

– RUS

 

Ravimudasegu kasutamine labakäte liigesvalude (osteartroosi) korral (EST)

Väärindatud ravimudaga erinevad tootelahendused

 

Man relaxing at a beauty spa

 

Tutvustame ravimuda komponentide väärindamise potentsiaali uute toodete arendamiseks,  rikastamiseks, aluseks TERE KK uuringud, läbiviidud arendused. Ravimuda ekstraktiga massaažikreemi retsepti kasutamist, frantsiisilepingu alusel. Tutvustame loodustoodete tootjatele TERE KKs väljatöötatud disaini ideelahendusi uute väärindatud ravimudaga toodete kasutamiseks (nt võimalust kasutada ravimudaekstrakti lahendust plaastril jm). Viime loodustooteid tootvad ettevõtjad kokku potentsiaalsete teenust pakkuvate ettevõtetega.

 

Aastatel 2012-2015 läbiviidud uuringud:

  • välja on töötatud ravimuda ekstraktiga massaažikreemi retsept – võimalik kasutada  frantsiisilepingu alusel
  • uuringuga „Ravimudast eraldatud humiinainete kasutamine massaažil“ on saadud tulemus, et Eesti ravimudaga massaažikreemi kasutamine õlavöötme massaažil aitab vähendada valutunnet ja pikendab massaaži positiivset toimet 

 

Aastatel 2016-2019 läbiviidud TERE KK uuringud:

 • eeluuringuga „Termoneutraalsete humiinainetega immutatud plaastri mõju naha funktsionaalsusele tervetel inimestel 12 tunnisel kasutamisel“ ning uuringuga “Termoneutraalsete humiinainetega immutatud plaastrite mõju randmekanali ülekoormussündroomidele“ on saadud uus teadmine, et Eesti ravimuda humiinainetega immutatud plaaster toimib kerge randmekanali sündroomi korral närvi funktsionaalset seisundit parandavalt. Ravimuda ekstrakti toodetakse Eestis loodustoodete tootja poolt. Uuringu tulemused võimaldavad välja töötada uusi tootelahendusi (nt ravimudaplaastrid jm)

 

TERE KK aastatel 2020-2023 läbi viidavad uuringud ja arendustegevused:

  • katsetused ravimudaekstraktiga (furtsellaani lisamine ekstraktile kreemja konsistentsi saavutamiseks) alates 01.01.2020 – 31.10.2020
  • ravimudale looduslike eeterlike õlide, kuivatatud ravimtaimede lisamisega seotud katsetused ja erinevate lahenduste väljatöötamine alates 01.11.2020 – 31.10.2021

 

Disainilahendused mudaravi läbiviimiseks

 

IMG_1021 (1)

 

Tutvustame TERE KKs väljatöötatud disaini-, ideelahendusi ravimudaga toodete pakkumiseks, pakendamiseks (nt võimalust kasutada ravimudasegu/ ravimudaekstrakti plaastri lahendusena jms) eesmärgiga pakkuda ettevõtjatele uudseid ideid. Viime Teid kokku potentsiaalsete teenust pakkuvate ettevõtetega.

 

Aastatel 2012-2015 TERE KK väljatöötatud leiutised, disainilahendused:

 • TERE KK kätevanni patent – Elektriline seade mudavanni protseduuri teostamiseks jäsemetele. Patenditaotluse nr P201400009, patendikiri nr EE 05772 B1.
 • välja on töötatud ravimuda protseduuri teostamiseks ühekäe plastikvann.

 

TERE KK aastatel 2020-2023 läbiviidavad uuringud, arendustegevused:

 • ravimuda-mudaravi ning liikumis- ja tegevusvõime valdkonnas tõenduspõhiste tervisetoodete ja teenuste arendustegevused (nt abivahendite prototüübid, materjalide spetsifikatsioonid, tooteraportid ja täiendatud kasutusjuhendid), tuginedes sihtgruppide vajadustele, huvile (nt ravimudaseguga protseduuriks randmel kasutava abivahendi välja töötamine 01.02.2020 – 30.06.2020) – alates 01.02.2020 kuni 31.08.2023.

 

Aastatel 2016-2019 TERE KK poolt väljatöötatud disainilahendused:

-välja on töötatud ja katsetatud ravimuda ühekäetorbiku soojahoidev lahendus koos ravimuda kilekoti korduvkinnitusega.

-välja on töötatud koostöös ettevõtjaga Futin Design OÜ vildist ühekäe ja jala tuubused ravimudaga, ravimudaseguga protseduuride läbiviimiseks.

 

Ravimuda mõju tutvustavad lühiklipid

– EST

– ENG

– RUS

 

Nahaanalüsaator MC1000

 

IMG_1839[867]

 

Lisaks pakume teenusena Teie brändi kosmeetikatoote toime analüüsi, milleks kasutame nahaanalüsaatorit MC1000. TERE KK ekspert koostab nt ekspressmeetodil uuringu, mille tulemusel valmib iga uuritud toote kohta tagasiside protokolli.

 

Nahaanalüsaatoriga MC1000 on võimalik määrata järgmisi näitajaid (Al lk 39 Monika Kumm, artikkel “Termoneutraalsete muda ja turba segude mõju naha funktsionaalsele seisundile tervetel täiskasvanutel“):

niiskus – naha niiskust määratakse tema elektrilise mahtuvuse kaudu ja selleks kasutatakse korneomeetrilist meetodit; mõõtmisotsik asetatakse vertikaalselt nahapinnale ja kerge vajutusega fikseeritakse näit, mis on süsteemile omase ühikuga ning näitab epidermise veesisaldust;

pigmentatsioon – pigmentatsiooni (melaniin) mõõdetakse absorptsiooni põhimõttel; mõõtmisseade emiteerib kindla lainepikkusega valgust ning seade fikseerib peegeldunud valguse; melaniin absorbeerib kindla lainepikkusega valgust ning näiduga saame teada, kui palju valgust absorbeerus nahas;

erüteem (punetus) – erüteemi ehk punetust mõjutavad naha pindmise kihi verevarustuses olevad punalibled; mõõtmine põhineb kindla lainepikkusega valguse absorbeerimisel hemoglobiini abil ning seade fikseerib tagasipeegeldunud valguse tugevuse;

elastsus – naha elastsust mõõdetakse vaakummeetodiga; nahka mõjutatakse negatiivse rõhuga ning seejärel mõõdetakse, kui kiiresti taastub esialgne olukord;

ketendus – arvväärtus näitab kettude osakaalu kogu mõõdetud alal;

pooride arv – arvväärtus näitab leitud pooride osakaalu kogu mõõdetud alal.

kortsud – arvväärtus näitab leitud kortsude osakaalu kogu mõõdetud alal.

 

RAVIMUDA-MUDARAVI UURINGUTE SÕNUMID TURUNDAMISEKS

 

TERE KK pakub võimalust koostöös välja töötada just Teie ettevõttele sobivad lahendused ravimuda-mudaravi toodete välja arendamiseks – küsige lisainfot ja võtke meiega ühendust!

 

Eva Makienko,

TERE KK direktor, Tervisedenduse ja ravimuda valdkonnajuht

eva.makienko@tlu.ee

5563 4012

www.terekk.ee

TEREKK_logo_est

EL_et