Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse (TERE KK) pakkumine hooldekodudele

 

 

Ravimuda protseduurid aitavad leevendada hooldekodu klientide luu-lihaskonna vaevusi. Tutvustame erinevaid ravimuda kasutamise võimalusi.

Ravimuda-turbasegu

shutterstock_2485454 (1)

 

 

Pakume ravimudaseguga uute tootelahenduste kasutamise võimalusi hooldekodu klientide vaevuste vähendamiseks, nõustame huvi korral teie teenusepakkujaid antud teenuste läbiviimisel (nt mudamassaaž, käte-, randme- ja jalateraapiad, uued tõenduspõhised metoodikad, abivahendite kasutamise võimalused). Ravimudasegu aitab leevendada luu-lihaskonna vaevusi, sobib ka naha niisutamiseks ja koorimiseks, aluseks TERE KK uuringud, läbiviidud arendused.

 

TERE KK-l on väljatöötatud ja registreeritud patent Ravimudasegu ja meetod selle valmistamiseks. Patenditaotluse nr P201500002, patendikiri nr EE 05778 B1 ja selle alusel toodetakse Eestis ravimudasegu.

 

TERE KK poolt aastatel 2016-2019 läbiviidud uuringud, arendused:

  • ravimudasegude uuringu raames kogutud Eesti ravimuda proovide raskemetallide analüüs näitab, et raskemetallide sisaldus on Eesti ravimudas, turbas ja ravimuda-turba segudes normi piires.
  • ravimudaturbasegude stabiilsuskontrolli tulemustele tuginedes saab väita, et desintegraatoriga ravimuda ja turba peenestamine väärindab algmaterjali, kuna suurendab ravimudas ja turbas aktiivainete sisaldust. Turba lisamine ravimudale stabiliseerib ravimudas olevate humiinainete sisaldust ning suurendab ravimuda-turba segu antioksüdatiivseid omadusi.
  • uuringuga „Termoneutraalsete ravimuda-turbasegude mõju hindamiseks terve täiskasvanu naha funktsionaalsusele“ on saadud teadmine, et desintegraatoriga peenestatud Eesti ravimuda ja turba segu niisutab nahka ja on samas kooriva toimega.
  • uuringuga „Luu-ja lihaskonna valude ennetamine ja ravi töövõime säilitamiseks ülaselja ja kaela ülekoormusvaludega töötajatel mudamassaaži mõju tulemusena“ on välja selgitatud, et ravimuda massaaž on tõhus lahendus kasutamiseks töötervishoius ülekoormusvalude ennetamiseks. Ka viie ravimuda massaaži protseduuriga on võimalik saada leevendust eelkõige nt kaelavalude ja alaselja valude korral, mille puhul ilmnes, et ravimuda massaažil on võrdluses klassikalise massaažiga ja sooja mähisega massaažiga püsivam efekt.

 

 • uuringuga „Käte mudaravi võimalused kodustes tingimustes – mudatorbiku kasutamise pilootprojekt“ on välja selgitatud võimalused käte mudaravi protseduuride mudatorbikuga läbiviimiseks.

 

 

Ravimuda massaaži video

 

Ravimudasegu infoleht 

– EST

– ENG

– RUS

Ravimudasegu kasutamine labakäte liigesvalude (osteartroosi) korral (EST)

Kuivatatud ja jahvatatud ravimuda

 

Mud-Mask-For-Dry-Skin

 

Pakume kuivatatud ravimudaga uute tootelahenduste kasutamisvõimalusi hooldekodu teenuste rikastamiseks (nt uued vanniprotseduurid kätele ja jalgadele, tõenduspõhised metoodikad) veresoonkonna funktsionaalse seisundi parandamiseks, aluseks TERE KK uuringud, arendused. Viime teenusepakkujad kokku loodustoodete tootjatega, kes valmistavad tooteid kuivatatud ravimudast.

 

Aastatel 2012-2015 TERE KK poolt läbiviidud arendused:

TERE KK patendi (Meetod ravimuda ettevalmistamiseks Patent nr 03376, kehtiv kuni 2015) alusel valmistatakse kuivatatud ja jahvatatud ravimuda.

 

TERE KK viiakse aastatel 2020-2023 läbi:

 • Uuring „Mudaravi mõju sundasendis töötava töötaja jalgade veresoonkonna funktsionaalsele seisundile” – alates 01.12.2020 kuni 30.11.2021;
 • Kasutatud ravimuda, sh kuivatatud ravimuda keemiliste ja mikrobioloogiliste näitajate analüüsimine (raskmetallid, mikrobioloogia), hindamine ja katsetused TERE KK mudalabori seadmetega (nt desintegraator jm) – alates 01.09.2020 – 30.11.2021;
 • Ravimuda ja selle komponentide väärindamisega seotud arendustegevused – alates 01.09.2020 – 30.11.2021.

 

Kuivatatud ja peenestatud ravimuda kasutusjuhend labajala- ja käelaba mudavanni teostamiseks:

– EST

– ENG

– RUS

Väärindatud ravimudaga erinevad tootelahendused

 

326437_1100

 

Tutvustame ravimudaga erinevate  tootelahenduste kasutusvõimalusi luu-lihaskonna vaevuste ennetamiseks ja nõustame hooldekodus teenuse pakkujaid (nt massaažil ravimudaekstrakti sisaldava massaažikreemi kasutamine, jt väärindatud ravimuda komponente sisaldavate toodete kasutamine käte-, randme- ja jalateraapiates, uued tõenduspõhised metoodikad).

 

Aastatel 2012-2015 läbiviidud uuringud ja arendused:

 • välja on töötatud ravimuda ekstraktiga massaažikreemi retsept.
 • uuringuga „Ravimudast eraldatud humiinainete kasutamine massaažil“ on saadud tulemus, et Eesti ravimudaga massaažikreemi kasutamine õlavöötme massaažil aitab vähendada valutunnet ja pikendab massaaži positiivset toimet.

 

Aastatel 2016-2019 läbiviidud TERE KK uuringud:

 • eeluuringuga „Termoneutraalsete humiinainetega immutatud plaastri mõju naha funktsionaalsusele tervetel inimestel 12 tunnisel kasutamisel“ ning uuringuga “Termoneutraalsete humiinainetega immutatud plaastrite mõju randmekanali ülekoormussündroomidele“ on saadud uus teadmine, et Eesti ravimuda humiinainetega immutatud plaaster toimib kerge randmekanali sündroomi korral närvi funktsionaalset seisundit parandavalt. Ravimuda ekstrakti toodetakse Eestis loodustoodete tootja poolt.

 

TERE KK aastatel 2020-2023 läbi viidavad uuringud ja arendustegevused:

 • katsetused ravimudaekstraktiga (furtsellaani lisamine ekstraktile kreemja konsistentsi saavutamiseks) alates 01.01.2020 – 31.10.2020;
 • ravimudale looduslike eeterlike õlide lisamisega, kuivatatud ravimtaimede lisamisega seotud katsetused jt lahendused alates 01.11.2020 – 31.10.2021.

 

Ravimuda mõju tutvustavad lühiklipid

– EST

– ENG

– RUS

 

Disainilahendused

IMG_1021 (1)

 

Pakume uute disainlahenduste kasutamisvõimalusi hooldekodu teenuste rikastamiseks (nt vibroakustilise teraapia (VAT) seade; käte-, randme- ja jalateraapiate läbiviimiseks uued tõenduspõhised metoodikad, abivahendid), aluseks TERE KK arendused. Viime teenusepakkuja kokku loodustoodete ja abivahendite tootjatega (nt vildist mudaravi abivahendite s.o käe- ja jalatuubuste tootjaga, VAT-seadme tootjaga).

 

Aastatel 2012-2015 TERE KK väljatöötatud leiutised, disainilahendused:

 • TERE KK kätevanni patent – Elektriline seade mudavanni protseduuri teostamiseks jäsemetele. Patenditaotluse nr P201400009, patendikiri nr EE 05772 B1.
 • TERE KK vibroakustilise teraapia seadme tööstusdisainilahendus – vibroakustilise teraapia (VAT) seadeldise ehk vibroakustilise voodi intellektuaalomand on kaitstud tööstusdisainilahendusena (Ühenduse disainilahenduste register, nr 003004332-0001).
 • välja on töötatud ravimuda protseduuri teostamiseks ühekäe plastikvann.

 

TERE KK aastatel 2020-2023 läbiviidavad uuringud, arendustegevused:

 • ravimuda-mudaravi ning liikumis- ja tegevusvõime valdkonnas tõenduspõhiste tervisetoodete ja teenuste arendustegevused (nt abivahendite prototüübid, materjalide spetsifikatsioonid, tooteraportid ja täiendatud kasutusjuhendid), tuginedes sihtgruppide vajadustele, huvile (nt ravimudaseguga protseduuriks randmel kasutava abivahendi välja töötamine 01.02.2020 – 30.06.2020) – alates 01.02.2020 kuni 31.08.2023.

 

Aastatel 2016-2019 TERE KK poolt väljatöötatud disainilahendused:

 • välja on töötatud ja katsetatud ravimuda ühekäetorbiku soojahoidev lahendus koos ravimuda kilekoti korduvkinnitusega.
 • välja on töötatud koostöös ettevõtjaga Futin Design OÜ vildist ühekäe ja jala tuubused ravimudaga, ravimudaseguga protseduuride läbiviimiseks.

 

RAVIMUDA-MUDARAVI UURINGUTE SÕNUMID

 

Kui Teil on ideid uute tõenduspõhiste tervisetoodete-teenuste arendamiseks, mida oleks mõistlik TERE KK ja mõne ettevõtjaga ühiselt välja töötada, palun võtta ühendust, et saaksime arutada ühise koostööprojekti algatamise võimalusi.

 

Eva Makienko

TERE KK direktor, Tervisedenduse ja ravimuda valdkonnajuht

eva.makienko@tlu.ee

 5563 4012