Märtsis 2020 toimus TERE KK esindajate ning Mall Orru kohtumine balneoloogilise turba kaevandamisloa küsimuste teemal keskkonnaameti maapõuebüroo esindajatega.

 

12.03.2020 toimunud kohtumisel osalesid TERE KK direktor Eva Makienko, projektijuht Talis Vare, TalTech esindaja turba uurimisega tegelev Mall Orru ning Keskkonnaameti maapõuebüroo juhataja Martin Nurme ja Keskkonnaameti maapõuebüroo spetsialist Merike Rosin, kes tegeleb  Lääne-Eesti kaevandamislubadega (telefon: 4527773, e-posti aadress:  merike.rosin@keskkonnaamet.ee).

Martin Nurme tõi välja, et lahendus balneoloogilise turba kaevandamise puhul oleks, kui ettevõtjad – nt loodustoodete tootjad ja turba kaevandamisloa omanik – saavad omavahel kokkuleppele ja turbatootmisala kaevandamisloa omanik esitab kaevandamisloa muudatuseks sooviavalduse (riigilõiv ~500 eurot, mitteavatud menetlus), et lisada kaevandamisloale kasutusalana juurde mh loodustoodete tootmine. Muudatus kaevandamisloal annaks võimaluse olemasoleva kaevandamisloaga mäeeraldise piires ametlikult kaevandada turvast ka loodustoodete tootmise eesmärgil. Need ettevõtjad, kellel on kaevandamisload varsti lõppemas, võiksid kaevandamislubade pikendamisel juba kohe ka täiendava kasutusala lisada. Teine küsimus on selles, millised on lubatud kaevandamismahud – nt Hiiumaal, Läänemaal on veel vaba mahtu küll, kuid nt Lääneranna liitumisega Pärnumaaga, on Pärnumaa turba kaevandamismahud üsna piiri peal.

 

Kui on soov, huvi uute s.o mitte olemasolevate turba maardla, leiukohtades turvast kaevandada, siis tuleb läbi viia geoloogilised uuringud jm toimingud vastavalt seadusele. Tasumäärade infot vt määrusest „Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad“.

 

 

TEREKK_logo_est EL_et