shutterstock_1024718221 (1)

Hea ravimuda-mudaravi valdkonna ettevõtja!

 

 

Kuivõrd seoses koroonaviirusega ei ole meil kahjuks võimalik sellel kevad-suvel Teiega kohtuda, edastame seekord Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse (TERE KK) elektroonilise infokirjaga Teile teavet planeeritavatest ravimuda-mudaravi valdkonna uuringutest ja arendustegevustest.

 

 

Meil on heameel teada anda, et TERE KK projektitaotlus sai Euroopa Regionaalarengu Fondi kompetentsikeskuste arendamise meetmest positiivse rahastusotsuse perioodiks 01.01.2020 kuni 31.08.2023 ning kokku on TERE KK projekti eelarve maht 850 040,45 eurot, sh projektitoetus 680 032,35 eurot (toetuse määr 80%).

 

 

Alanud projektiperioodil on TERE KK tegevuste fookuses sisendi andmine ravimuda-mudaravi käsitlevasse seadusandlusse, näiteks, endiselt on väljatöötamisel ravimuda käsitlev määrus Rahvatervise seaduses „Nõuded balneoloogilistes protseduurides kasutatavale ravimudale ja selle käitlemisele“; ravimuda ja selle komponentide väärindamisega seotud arendustegevused; kasutatud ja kvaliteedile mittevastava ravimuda uute kasutusvõimaluste määratlemine alternatiivina selle utiliseerimisele ning jätkame ravimuda-mudaravi toime uuringute läbiviimisega.

 

 

2020. aastal valmistame ette ning plaanime alustada uuringutega „Mudaravi mõju sundasendis töötava töötaja jalgade veresoonkonna funktsionaalsele seisundile“ ning „Termoneutraalsete humiinainete mõju randmekanali ülekoormussündroomidele uuenduslikku abivahendit kasutades“.

 

 

Hea ettevõtja, loodan, et saate käesolevast infokirjast olulist informatsiooni ettevõtte arendustegevuste planeerimiseks ja läbiviimiseks. Hoiame Teid ka edaspidi kursis TERE KK tegevustega, kaasame keskuse strateegilisse planeerimisse ning loodetavasti jätkub meie senine konstruktiivne koostöö ravimuda-mudaravi valdkonna arendamisel!

 

 

 

Soovin kõigile edu, uute kohtumisteni!

Eva Makienko

TERE KK direktor,

Tervisedenduse ja ravimuda valdkonnajuht

TEREKK_logo_estEL_et