2017. aastal on välja töötatud:

  • ekspress-metoodika naha funktsionaalsuse hindamiseks nahadiagnostika seadmega loodustoodete testimisel
  • taastusravis kasutatava tegelusredeli Uperpall kontseptsioon ja disainilahendus
  • taastusravis välitingimustes kasutatava tegelustrepi kontseptsioon ja disainilahendus
  • mudaravis kasutatava ühekäe mudatorbiku kontseptsioon ja kasutusjuhend
  • eriotstarbeline hügieenivahend (prill-laud) liikumispuudega inimesele
  • valuskaaladega Nordic küsimustiku IT lahendus

Eesti_ravimudamaardlate_tutvustus_maardlad

Eesti_ravimudamaardlate_tutvustus_Haapsalu

Eesti_ravimudamaardlate_tutvustus_Käina

Eesti_ravimudamaardlate_tutvustus_Mullutu

Eesti_ravimudamaardlate_tutvustus_Värska

Eesti_ravimudamaardlate_tutvustus_Ermistu

 

2017. aastal on valminud:

THE MICROCIRCULATION CHANGES OF THE UPPER LIMB OVERUSED MUSCLES MEASURED BY LASER DOPPLER AFTER THE REPEATED THERMOSTRESS TREATMENT IN INDUSTRIAL WORKERS. Joint congress of the DCRM, BNF-PRM and RBSPRM 5th Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine & North Sea Conferences on PRM (poster)

 

2018. aastal on valminud:

 

2019. aastal on valminud: