Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus Haapsalus

Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus (TERE KK) on ravimuda-mudaravi ja liikumis-tegevusvõime valdkonnas uurimise, arendamise, teabe rakendamise, teabe levitamise ja vahendamise ning teadmuspõhise ettevõtluse arengut soodustav keskus. TERE KK on partner erasektorile uute tõenduspõhiste toodete ja teenuste arendamisel.

 

Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus (TERE KK) on asutatud 2011. aastal Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži baasil, aluseks piirkondlik arengueeldus liikumis- ja tegevusvõime (Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus (HNRK), Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž) ning ravimuda-mudaravi (ravimuda kaevandamine, mudaravitraditsioonid, spaa-ettevõtted) suunal, toetudes ühishuvide pinnal formeerunud partnervõrgustikule.

TERE KK missiooniks on (tööealise) elanikkonna töövõime säilitamine ja taastamine ning piirkondliku arengu edendamine.

 

Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse tegevus on fokuseeritud kahele peamisele tegevusvaldkonnale, milleks on:

  • Ravimuda-mudaravi valdkond
  • Liikumis-tegevusvõime valdkond