Tervise edendamine on tegevusvaldkond, mis võimaldab üksikisiku, paikkonna ja ühiskonna tasandil muuta tervist määravad tegurid juhitavaks ning seeläbi tõsta nii inimese kui rahvastiku tervise-potentsiaali. Paikkonna arendamise protsessis on rõhuasetus osavõtul, inimeste võimete ja oskuste arendamisel, ühistunde ja identiteedi tugevdamisel, võttes arvesse kohalikku kultuuri, olemas-olevaid ressursse ja võtmeisikute motiveeritust. Oluline on silmas pidada, et paikkonna tervise arendamine on järjepidev protsess, millesse tuleb järjepidevalt investeerida.

 

Inimeste tervist ja heaolu mõjutab olulisel määral neid ümbritsev sotsiaalne, füüsiline ja majanduslik elukeskkond. Kohalikul omavalitsusel on õigus ja võimalus lahendada kohaliku elu küsimusi, mõjutades seeläbi oma paikkonna inimeste tervist.

Heade praktikate kogumine on abiks tervise edendamise tegevuste planeerimisel maakonnas, vallas ja linnas, asutustes, ettevõtetes, sisaldades näiteid eri piirkondadest ja mitmesuguste sihtgruppide seas läbi viidud tegevustest.

 

Hea praktika näiteid koguvad erialapraktika raames Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži tervisejuhi eriala üliõpilased. Usume, et praktikate keskkond on käepärane abivahend uute ideede ammutamiseks ja tegevuskavade koostamiseks ning kõik näited on suuremal või vähemal määral kohalikul tasandil rakendatavad.

15. jaan. 2020

Alasniidu pereolümpia

Marika Krooni
15. jaan. 2020

“Peakokad koolis”

Carolin Tali
15. jaan. 2020

Lugemiskoerte kaasamine laste õppeprotsessi toetamine raamatukogu näitel.

Carolin Tali
15. jaan. 2020

Projekt „Integreeritud teenuste kontseptsiooni loomine laste vaimse tervise parandamiseks”

Anu Ool
15. jaan. 2020

Pikaajaliste haigusseisunditega laste ja noorte vaimse tervise parandamine

Anu Ool
15. jaan. 2020

“Helkuriga sõbraks” – helkurkõnd Noarootsis 2019

Andero Paalvelt
15. jaan. 2020

Anonüümsete Ülesööjate (OA) tugigrupp

Marika Krooni
6. jaan. 2020

The walking school bus

Madli Murumaa
6. jaan. 2020

Pärnu-Jaagupi kultuuri-ja spordipark

Madli Murumaa
6. jaan. 2020

Siseterviserada SA Pärnu Haiglas

6. jaan. 2020

Siseterviserada Christiana ja Wilmingtoni haiglas, USA-s

6. jaan. 2020

Muraste liikumisklubi “Lihtsalt liikuma”

Saale Kivikangur
6. jaan. 2020

Vanemlusprogramm “Imelised aastad”

Martina Martinson
6. jaan. 2020

Heakorrareeded

Laura Lass
6. jaan. 2020

Suitsuprii klass

Martina Martinson
6. jaan. 2020

Elurõõm kasvab liikudes (Ilo kasvaa liikkuen).

Anni Aulik
6. jaan. 2020

Mustamäe Aed

Mari-Eva Ahja
6. jaan. 2020

Eesti kohalike omavalitsuste alkoholipoliitika pilootprojekt

Mai-Liis Kõpper
6. jaan. 2020

Linnaaiandus Pariisis

Mari-Eva Ahja
6. jaan. 2020

“Velokulg”- jalgrattal hea terise poole

Maris Juul
6. jaan. 2020

Laste heaolule suunatud sekkumisprogramm “Child First” (USA)

Mai-Liis Kõpper
6. jaan. 2020

Üksildaste inimeste jõulutervitus (Leedu)

Maris Juul
6. jaan. 2020

Viis sammu vaimse heaolu saavutamiseks

Saale Kivikangur
6. jaan. 2020

Abu Dhabi tervisliku toitumise strateegia

Mona-Liis Lipp
6. jaan. 2020

Nädalateema “Kuidas maitseb vikerkaar?”

Mona-Liis Lipp
3. jaan. 2020

Sotsiaalkampaania “Vanus on väärtus”

Marjut Engelbrecht
3. jaan. 2020

Suutervise programm kodututele Rootsis

Eveli Truia
3. jaan. 2020

Vanemale tööealisele suunatud Soome rahvuslik programm

Marjut Engelbrecht
3. jaan. 2020

Taani uimastitarbimise ruumide mõjust sõltlaste tervisele ja heaolule

Kristel Kork
3. jaan. 2020

Projekt „Kepikõnd eakatele“

Kristel Kork
3. jaan. 2020

Change4Life (rasvumise vähendamise kampaania Inglismaal)

Laura Lass
3. jaan. 2020

Tugiliikumine „Dementsussõbralik Võrumaa“

Gloria Viira
3. jaan. 2020

Koolilaste rajakaamera

Mari-Liis Valter
3. jaan. 2020

Helsingi liigub. Helsinki liikku – The Physical Activity Programme of the City of Helsinki

Kaidi Kuuder
3. jaan. 2020

Mouans-Sartoux 100% mahe koolitoit

Mari-Liis Valter
3. jaan. 2020

Laste ja perede toidu- ja liikumisharjumused ja valikud. (Pilootprojekt)

Anni Aulik
3. jaan. 2020

Eakate ujumis- ja liikumistreeningud Pirital

Lea Saabas
3. jaan. 2020

Ungari HAPPY nädal(Hungarian Aqua Promoting Program in the Young)

Lea Saabas
25. nov. 2019

Nõmme lasteaedade ohutuspäev MiniSOS

Kaidi Kuuder
8. nov. 2019

Suitsiidiennetus Jaapanis 2006-2019

Gloria Viira
8. nov. 2019

Rae valla mängud

Karin Kamdron
8. nov. 2019

Vaimse tervise kiirabi

Karin Kamdron
8. nov. 2019

Loodusvaatluste maraton Kuusikul 14.-15. juunil 2019

Eveli Truia