Viis sammu vaimse heaolu saavutamiseks

Ühendkuningriigi Valitsuse Teadusametil valmis 2008.a. “Vaimse kapitali ja heaolu projekt” (MCW Project), mis on ameti üks edendus- ja prognoosiprojektidest. Sealsed prognoosimisprojektid on põhjalikud ja pikaajalised uuringud, milles käsitletakse riigi ja rahvastiku peamisi probleeme.
Projekti tulemusi kajastati 2008.a. aruandes „Vaimne kapital ja heaolu: kuidas 21. sajandil endast rõõmu tunda”. Selles ühe aasta ülevaates kirjeldatakse aruande mõju valitsuse ja teiste organisatsioonide, teadusringkondade ja ettevõtluse poliitika ja strateegiate kujundamisel.
Käesoleva projekti üheks väljundiks on programm: “Viis sammu heaoluni”

Ways-to-Well-Being-Mental-Health-Foundation-NZ

 • Tegevuse Nimetus Ühendkuningriigis laiaulatuslik riiklik vaimse tervise ja heaolu projekt, millega loodi alusmaterjalid erinevate institutsioonide arengustrateegiate väljatöötamiseks ja juurutamiseks.
 • Valdkond Muu
 • Toimumiskoht eesti
 • Tudeng Saale Kivikangur
 • Sihtrühm muu
 • Vajaduse kirjeldus

  Elanikkonna vaimse tervise ja heaolu parandamine.
  Ühendkuningriigi väljakutsed rahvastiku vaimse kapitali ja heaolule kasvavad järgmise lähima viie aastakümne jooksul, kuna vaimse tervise häirete all kannatavate inimeste arv aina kasvab. Tulevased demograafilised muutused tähendavad, et aastaks 2071 on eeldatavasti Ühendkuningriigis üle 65-aastaste elanike arv peaaegu kahekordistunud 21 miljonini ja üle 80-aastaste elanike arv kasvanud kolm korda 9,5 miljonini. Lisaks on vaimse tervise häired probleemiks nii laste, noorukite kui täiskasvanute seas.

 • Eesmärgid Elanikkonna vaimse tervise eest hoolitsemise teadlikkuse tõstmine kaasates kõiki vanuserühmi igal tasandil kogu elutsükli jooksul..
 • Kirjeldus

  Elanikkonna positiivse vaimse tervise edendamise tähtsus on olnud MCW (Vaimse kapitali ja heaolu projekti) järjekindel sõnum. Kergesti mõistetavaks projekti põhisõnumi edastamiseks juurutati võrdväärne tunnuslause väljendile "Viis puuvilja ja köögivilja päevas”. Individuaalse tegevuse soovitused, mis põhinevad põhjalikel ülevaatlikel tõenditel, ja mida nimetatakse "Viis sammu heaoluni”:
  1. Suhtle, ole olemas (Connect);
  2. Ole aktiivne (Be Active);
  3. Pane tähele (Take notice);
  4. Jätka õppimist (Keep learning);
  5. Anna (Give).
  Näiteks avaldati programmi levitamiseks Ühendkuningriigis „Viis sammu heaoluni“ postkaardikomplekti kujul ja see osutus väga populaarseks väljundiks. Need lihtsad ja tõhusad sõnumid põhinevad kindlatel tõenditel ning neid on laialdaselt kasutanud lai hulk sidusrühmi, kes on kas postitanud kaarte algselt toodetud kujul või on kasutanud oma töös „Viie sammu“ tutvustamiseks ja propageerimiseks.

 • Allikad https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/improve-mental-wellbeing/; https://5waystowellbeing.org.au/; https://myjourneyhampshire.com/education/walktober-walking-to-wellbeing/walktober-for-schools/; https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/292454/mental-capital-wellbeing-1-year-review.pdf; https://www.parkgate-coventry.org.uk/our-school-community/wellbeing/5-ways-to-wellbeing; https://www.mentalhealth.org.nz/home/ways-to-wellbeing/; https://www.blackrockcollege.com/news/wellbeing-day-2019/attachment/ways-to-well-being-mental-health-foundation-nz;
 • Tulemused

  Vaimse kapitali ja heaolu projekti avaldatud aruanne on olnud hulgaliselt kasutusel erinevate jätkusuutlike arengustrateegiate ja -projektide, koolituste, õpetuste jpm väljatöötamisel valitsusasutustes, erinevates ettevõtetes ja haridusasutustes, terviseinstitutsioonides, ka vanglates.
  Näiteid projekti programmi „Viis sammu heaoluni“ prismas:
  - NHS, Inglismaa Tervise Süsteem on väljatöötanud lihtsad „Viis sammu vaimse heaoluni“, kuidas inimesed ise saavad hoida oma vaimset tervist. Need on avaldatud NHS-i lehel koos arusaadavate selgituste ja näpunäidetega. Juures on lisalingid isikutele, kes on teemast rohkem huvitatud või kes juba vajavad abi;
  - Inglismaal Hampshire-i maakonnas on ellukutsutud üritus maakonna koolidele Walktober (kõnni oktoobris). Üritusel on oma vahvad 5 sammu, inspireeritud NHS-i omadest, kuid natuke teisest vaatenurgast, teemadeks nt loodus, kõndimine, märkamine, avastamine, heategevus;
  - Parkgate algkoolis Inglismaal on aga koostatud 5 sammu lapsevanematele, kuidas kasvatada hea vaimse tervisega lapsi;
  - mitte juhuslikult ei ole siinse Ühendkuningriigi loo esmatutvustusele lisatud Uus-Meremaa Viie sammu poster – nimelt Uus-Meremaa ja Austraalia on võtnud „Vaimse kapitali ja heaolu projekti aruande“ oma rahva vaimse tervise arengu ja säilimise vundamendiks.

 • Tagantjärele tarkus Riigitasandil tõendipõhine sekkumine on väga tulemuslik. Kvaliteetse projekti kasu võib ületada isegi riigipiire.
 • Koduleht https://www.gov.uk/government/publications/mental-capital-and-wellbeing-making-the-most-of-ourselves-in-the-21st-century
 • Illustreeriv materjal https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/improve-mental-wellbeing/; https://myjourneyhampshire.com/education/walktober-walking-to-wellbeing/walktober-for-schools/
 • Lisamaterjalid
 • Sisestaja nimi Saale Kivikangur