Vanemlusprogramm “Imelised aastad”

Tõenduspõhist programmi „Imelised aastad“ (inglise keeles “The Incredible Years) on rakendatud ligikaudu 30 riigis. Tegemist on rahvusvahelise koolituste süsteemiga, mis on aidanud vähendada laste käitumisprobleeme paljudes riikides ning mille tulemuslikkus on tõestatud.

 • Tegevuse Nimetus Aidata lapsevanematel arendada tõhusaid strateegiaid, et ennetada ja tulla toime laste käitumisprobleemide ning arenguküsimustega. Tänu õpitule oskavad vanemad vältida stressi tekitavaid olukordi, leida tuge ning saada hakkama raskustega laste kasvatamisel.
 • Valdkond Muu
 • Toimumiskoht eesti
 • Tudeng Martina Martinson
 • Sihtrühm muu
 • Vajaduse kirjeldus

  Vanemate ja kasvatuse toetamine on üks paremaid viise, kuidas ennetada probleeme, mis võivad lapsel täiskasvanuks saades tekkida tervishoiu-, lastekaitse-, hoolekande- ja kriminaalsüsteemis, tööhõives ning majanduslikus toimetulekus. Väikelapse eas mõjutab kasvatus lapse tulevikku rohkem kui jõukus, klassikuuluvus, haridus või mis tahes muu sotsiaalne tegur. Kuigi vanemad soovivad enamasti pakkuda oma lastele parimat, ei sünni vanemlikud oskused koos lapsega, vanemaks on vaja õppida ja kasvada.

 • Eesmärgid Vanemlusprogrammi eesmärk on aidata lapsevanematel arendada tõhusaid strateegiaid, et ennetada ja tulla toime laste käitumisprobleemide ning arenguküsimustega. Tänu õpitule oskavad vanemad vältida stressi tekitavaid olukordi, leida tuge ning saada hakkama raskustega laste kasvatamisel.
 • Kirjeldus

  „Imelised aastad“ koolituste põhiprogramm on mõeldud 2–8-aastaste laste vanematele, kes soovivad kas ennetada võimalikke laste käitumisprobleeme, tulla toime perekriisidega või kelle peres kasvavad esmaste käitumishäiretega lapsed.
  Programm pöörab tähelepanu lapse püsivusele, õpiedukusele, piiride seadmisele, vägivallatule enesekehtestamisele, probleemilahendusoskustele ning nii sotsiaalsele kui emotsionaalsele juhendamisele. Õpetatakse reeglite, tunnustamise, rutiini ja stiimulite kasutamist.
  Koolitustel osalenud vanemate lastel paranevad sotsiaalsed- ning probleemilahendusoskused, areneb väljendus- ja enesekehtestamisoskus, samuti paraneb õpiedukus. Pikas perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ning antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine.
  Koolitusgrupis on kuni 14 lapsevanemat, eelistatavalt nii ühe pere ema kui ka isa. Koolitajaid on 14 vanema kohta kaks. 2–2,5-tunnised koolitussessioonid toimuvad üks kord nädalas, vastavalt lapsevanemate soovile kas õhtuti või nädalavahetustel. Kokku toimub kuni 18 õppesessiooni, programmi läbimiseks kulub seega 4–4,5 kuud.
  „Imelised aastad“ põhiprogrammi pakutakse nii eesti kui ka vene keeles.

 • Allikad https://www.terviseinfo.ee/et/projektid/vanemlusprogramm-imelised-aastad; https://www.tai.ee/images/Artiklid/Sotsiaalpoliitika_Vanemlusprogramm_parandab_laste_elu.pdf
 • Tulemused

  Programmi tulemusel paraneb lastel:
  probleemide lahendamise, eakaaslastega suhtlemise ja enesekehtestamise oskus; eneseväljendusoskus; õpiedukus.
  ja lapsevanematel:
  suhtlemis- ja enesekehtestamise oskus; konfliktide lahendamise oskus; stressi ja probleemidega toimetuleku oskus.
  Eestis läbi viidud mõju-uuring näitas, et kui enne koolituse algust oli lapsevanemate hinnangul käitumisprobleeme 59% lastest, siis koolituse lõpuks oli see näitaja 19%.

  Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ 2018. aasta tulemused
  https://intra.tai.ee//images/prints/documents/155920383379_Vanemlusprogrammi_Imelised-aastad_2018a_tulemused.pdf

 • Tagantjärele tarkus Programm jätkub, sest on tõestanud enda tulemuslikkust. Nii KOV-id kui koolitusel osalenud lapsevanemad soovitavad koolituste läbiviimist ning neis osalemist just heade tulemuste ja positiivsete kogemuste tõttu.
 • Koduleht https://tarkvanem.ee/koolitused/imelised-aastad/
 • Illustreeriv materjal https://www.youtube.com/watch?v=7yb8kUvbMv4&feature=emb_logo
 • Lisamaterjalid
 • Sisestaja nimi Martina Martinson