Vanemale tööealisele suunatud Soome rahvuslik programm

Seoses keeruliste majandusprobleemidega 90-ndate lõpus kutsus Soome vananeva tööjõu komitee ellu Soome rahvusliku programmi eesmärgiga toetada vananeva tööjõu püsimist(osalemist) tööjõuturul. Programm oli suunatud 45 – 64 vanusele tööealisel elanikkonnale, kes erinevatel põhjustel olid tööturult eemale jäänud. Riigi majanduslik olukord aga vajas töötajaid.

Programm töötati välja 1997 aastal, 1998 aastal alustati programmi elluviimisega ning kestis 5 aastat.

 • Tegevuse Nimetus Finland’s National Programme for Ageing Workers
 • Valdkond Muu
 • Toimumiskoht valismaa
 • Tudeng Marjut Engelbrecht
 • Sihtrühm muu
 • Vajaduse kirjeldus
 • Eesmärgid Tõsta teadlikkust vanema tööjõu võimekusest, vajadusest ja väärtusest.
 • Kirjeldus

  Programmil oli 6 selgelt sõnastatud eesmärki: 1) tõsta vanemeaealiste töötajate arvu; 2) tõsta keskmist pensioni iga; 3) tõsta vananeva tööjõu osakaalu riiklikes meetmetes; 4) vananevate töötajate "töövõime" parandamine; 5) Osa - ajapensionide ja muude paindlike tööajamudelite kasutamise suurendamine; 6) vanuselise diskrimineerimise vähenemine ja vananemise suhtes hoiakute muutumine.

 • Allikad https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/finlands-national-programme-ageing-workers/#public-confidence
 • Tulemused

  Üliedukas riiklik programm. Tulemused olid selgelt mõõdetavad ning neli olulist programmilist eesmärki said täidetud: 1) keskmine pensioniiga tõusis; 2) vananeva tööjõu osakaal kogu aktiivses tööjõus kasvas; 3) pensionil olevate inimeste osaajalise pensioni kasutamine; 4) teadlikkus programmist tõusis. Tõenäoliselt vähenes ka vanuseline diskrimineerimine, kuid seda oli keerulisem mõõta ning täpsemad andmed puuduvad.

 • Tagantjärele tarkus Programm oli väga läbimõeldud ning metoodiline. Lisaks ka pikaealine ning programmil ei olnud juures "linnukese pärast tegemise" tunnet. Vajadus oli riiklikul ja majanduslikul tasemel teadvustatud ning läbiviidud .
 • Koduleht https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/finlands-national-programme-ageing-workers/#public-confidence
 • Illustreeriv materjal
 • Lisamaterjalid
  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data01/virt57985/domeenid/www.terekk.ee/htdocs/wp-content/themes/terekk/single-praktika.php on line 69
 • Sisestaja nimi Marjut Engelbrecht