Ungari HAPPY nädal(Hungarian Aqua Promoting Program in the Young)

Alates 2007 aastast korraldab Hungari riiklik farmaatsia ja toitumisinstituut (OGYEI) HAPPY nädala programmi (Hungarian  Agua Promoting Program in the Young), et propageerida vee joomist lasteaia- ja koolilaste seas. Eesmärgiks on vähendada magusate karastusjookide tarbimist laste ja koolinoorte hulgas.Oluline on lastele õpetada, et kui on janu on parim valik vesi.

Laste rasvumine on suureks probleemiks kogu maailmas. Ungaris on üle 20% 6-8 aastastest lastest ülekaalulised või rasvunud. Arvukad rahvusvahelised uuringud on kinnitanud rasvumise ja suhkruga magustatud karastusjookide liigtarbimise vahelist seost. Programmi eesmärgiks on vähemdada laste ülekaalulisust.

 • Tegevuse Nimetus Veetarbimise propageerimine lasteaialaste ja koolinoorte seas
 • Valdkond Toitumisharjumuste kujundamine
 • Toimumiskoht valismaa
 • Tudeng Lea Saabas
 • Sihtrühm muu
 • Vajaduse kirjeldus

  Laste rasvumine on suureks probleemiks kogu maailmas. Ungaris on üle 20% 6-8 aastastest lastest ülekaalulised või rasvunud. Arvukad rahvusvahelised uuringud on kinnitanud rasvumise ja suhkruga magustatud karastusjookide liigtarbimise vahelist seost. Ungaris läbi viidud küsitluste põhjal tarbib suur osa põhikooliõpilastest mitu korda päevas suhkrut ja magusaid gaseeritud karastusjooke. 2008. aasta uuringu kohaselt oli põhikooliõpilaste keskmine päevane magustatud karastusjookide tarbimine 3 dl, mis 15-aastaselt ulatub poole liitrini päevas ning 3% lastest tarbib rohkem kui 1 liitri magustatud karastusjooke päevas. Põhikooliõpilaste vedeliku tarbimisharjumuste muutmine on seetõttu järgmise põlvkonna tervise jaoks ülioluline.

 • Eesmärgid Aidata kaasa ülekaalulisuse ja rasvumise peatamisele laste seas. Vähendada magustatud karastusjookide tarbimist ja õpetada lastele, et parim valik janu korral on vesi.
 • Kirjeldus

  Ungari noorsooprogramm HAPP-nädal on jätkuv kogukonnapõhine sekkumisprogramm, mille eesmärk on vähendada karastusjookide tarbimist, edendades lasteaedades ja põhikoolides vee tarbimist.
  2007. aastal viidi läbi 44-päevane pilootprojekt 397 lapsega vanuses 7-10 a, kuues erinevas koolis Budapestis, Ungaris. Projekti käigus jagati koolidele õppematerjale ja peeti õpilastele loenguid vee tarbimise kasulikkusest ning tähtsusest. Kõigis osalevates koolides pakuti pilootprojekti jooksul tervislikku jookide valikut- tasuta vett ja mineraalvett.
  Pärast pilootprojekti töötati välja koolidele mõeldud ühe nädalane programm (HAPPY-Week), mida on korraldatud juba 10 aastat. Alates 2017 aastast on programmiga liitunud ka lasteaiad. Toimumisaeg seotakse 22. märtsi ülemaailmse veepäevaga. Aasta aastalt on osalejate arv kasvanud.
  Sellel aastal toimus HAPPY nädal 18-22. märts. Osa võttis 171300 last, 1021 koolist/lasteaiast.
  HAPPY-nädalaks on korraldajad välja töötanud korraldajate veebilehelt allalaaditavaid koolitusprogramme, mängulisi ülesandeid, interaktiivseid õpetusi, mis on koostatud lähtudes laste vanusest ja mida iga õpetaja/kasvataja saab integreerida oma tundide kavasse. Kogu nädal pakutakse koolides/lasteaedades tasuta joogiveett või mineraalvett. HAPPY- nädala programm sisaldab ka vabatahtlike elementide komplekti, mida koolid saavad ise rakendada -mängud, plakatid, foto -video-ja joonistusvõistlus, erinevad sportmängud. Programmi lõpus hinnatakse küsimustike abil laste veejoomisharjumusi. Igal aastal jagatakse programmis osalevatele parimatele koolidele, klassidele, lasteaedadele väärtuslikke auhindu. Auhindadeks on klassiekskursioonid, etendused koolides/ lasteaedades, muusikaprogrammid.
  2007. aastal läbi viidud pilootprojekti rahastas WHO Euroopa. Järgnevad HAPPY- nädalad on olnud PPP (Public Private Partnership) projektid- avaliku ja erasektori koostööna. Koolides on vett pakkunud erinevad ettevõtted.

 • Allikad https://janpa-toolbox.eu/files/Hungary%202-HAPPY%20.pdf[23.detsember 2019];https://merokanal.hu/happy-het/[23.detsember2019]; https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/major_chronic_diseases/docs/ev_20180315_co04_en.pdf [23.detsember 2019]; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29597205 [23.detsember 2019]
 • Tulemused

  HAPPY-nädal on tõhus ja jätkusuutlik rahvusvaheliselt tunnustatud ennetusprogramm. Tagasiside õpetajatelt, lastelt ja vanematelt programmi kohta on väga positiivne. Programmi tulemusel on paljud koolid aastate jooksul lõpetanud lisatud suhkrut sisaldavate jookide müügi ning paigaldanud joogipurskaevud. Peale programmi tarbivad lapsed rohkem vett ja mineraalvett ning vähem suhkruga magustatud jooke.
  Uuringute järgi pole Ungaris aastatel 2010-2016. täheldatud laste rasvumise suurenemist.

 • Tagantjärele tarkus -
 • Koduleht https://www.ogyei.gov.hu/happy/ [23.detsember2019]
 • Illustreeriv materjal
 • Lisamaterjalid
 • Sisestaja nimi Lea Saabas