Taani uimastitarbimise ruumide mõjust sõltlaste tervisele ja heaolule

Taani poliitikud võtsid 2012. aastal vastu seaduse, mis andis loa uimastite tarbimisruumide (edaspidi TR) tegutsemisele. Eesmärkide hulgas oli haavatavate kodanike heaolu parandamine ja üledoosi arvude vähendamine. Praegu töötab Taanis viis TR-d. See uuring tutvustab riikliku uurimustöö tulemusi, mis keskendusid Taani uimastitarbimise ruumide mõju hindamisele  klientide tervisele ja heaolule ning teguritest, mis hõlbustavad klientide vastuvõtmist, et parandada nende tervist ja suunata neid edasi sotsiaal- ja tervishoiutöötajate nõustamisele. Selle uuringu käigus viidi TR-des läbi 250 tundi osalejate vaatlusi, millele järgnesid põhjalikud kvalitatiivsed intervjuud 42 TR kliendi ja 25 töötajaga. Uuringud toimusid 2014 aastal Kopenhaagenis, Odenses ja Aarhuses.

 • Tegevuse Nimetus Ennetus
 • Valdkond Muu
 • Toimumiskoht valismaa
 • Tudeng Kristel Kork
 • Sihtrühm muu
 • Vajaduse kirjeldus

  Uimastitarvitajate arv, kes surevad üledoosi või uimastite poolt tekitatud mürgistuse tõttu, on Taanis viimasel kümnendil drastiliselt suurenenud. Kahjude vähendamiseks on rakendatud opiodide asendusravi ja süstlavahetuspunkte, kuid üldiselt on poliitikud ja tervishoiuasutused olnud uimastitarbimise ruumide vastu. Aastal 2011 otsustasid valitsusvälised organisatsioonid olukorda muuta ja soetasid kaks vana kiirabiautot, milles avati esimesed mobiilsed tarbimisruumid õdede ja ja arstidega, kes vabatahtlikult oma erialast teenust pakkusid. 2012. aastal järgis Taani rahvusvahelist eeskuju ja võttis vastu seaduse, mille järgselt võivad omavalitsused avada tarbimisruume. Selle poliitilise otsuse taga oli mitu olulist aspekti: vähendada surmaga lõppevate üledooside arvu, parandada uimasteid tarvitavate inimeste eluolu, suunata sõltlasi edasi tervishoiusüsteemi ravivõimalustele ja sotsiaalteenustele ning vähendada avalikus kohas narkootikumide tarbimist.

 • Eesmärgid Vähendada ja ennetada narkootikumide üledoosist tingitud surmade arvu, HIV levikut ja avalikes kohtades süstimist.
 • Kirjeldus

  Selleks, et vähendada kahjusi ja ennetada üledoose, mis on tingitud ebaturvalisest uimastite kasutamisest, on paljud riigid, nende hulgas ka Šveits, Saksamaa, Hispaania, Norra, Austraalia ja Kanada avanud uimastitarbimise ruume. Seda kõike viimase 20 aasta jooksul. Uimastitarbimise ruume võib defineerida kui professionaalse järelvalvega tervishoiu üksuseid, kus sõltlased saavad uimasteid tarbida turvalises ja hügieenilises keskkonnas. Kasvav teaduslike uuringute hulk näitab, et TR-d mõjutavad nii tervise paranemist, kui ka üledoosidest tingitud surmade arvu vähenemist, nende klientide seas, kes teenust kasutavad. Uimastisõltlaste jaoks on tavapärane tarbida uimasteid ebaturvalistes tingimustes, mis hõlmab tihti ebahügieenilist ja vale süstimisviisi, mis omakorda põhjustab vigastusi ja nakkusohtu. Uimasteid tarvitavatel inimestel on kõrgenenud risk haigestuda ägedatesse ja kroonilistesse haigustesse. Samuti on märkimisväärselt kõrgem oht haigestuda või surra, kui seda on ülejäänud elanikkonnal. Mitmed kvalitatiivsed uuringud rõhutavad TR-de eeliseid tuues välja riske, mida toob endaga kaasa avalik süstimine. Klientidele on TR " varjupaigaks", pakkudes turvalisust tänaval toimuva kuirtegevuse eest. Siiski kehtivad ka majas kindlad reeglid. TR-sse sisenemiseks peab klient end registreerima ja seda allkirjaga kinnitama. Alaealistele ja rasedatele pole sisenemine lubatud. Uimastitega kauplemine ja kaaslastele abi osutamine on samuti rangelt keelatud. Ajutine sisenemiskeeld on reeglite rikkumise puhul kõige sagedasem karistusviis. Kliendid peavad andma ka nõusoleku, et töötajad võivad üledoosi korral sekkuda. Samuti tuleb kliendil kirjalikult märkida, millist uimastit ta tarbima hakkab. Tarbimisruumides pööratakse suurt tähelepanu hügieenile, haavade ravile, süstmisviisidele ja vaimsele tervisele, kõiki neid oskusi õpetatakse ka klientidele. Kuna paljudel klientidel on lisaks sõltuvusele ka muid probleeme, mis on seotud arvete maksmise, toetuste taotlemise ja majapidamises toimetuleku raskustega, siis aitavad TR töötajad kliente, viies neid kokku sotsiaaltöötajatega.

 • Allikad https://www.npr.org/sections/parallels/2013/12/16/246606797/denmarks-fix-rooms-give-drug-users-a-safe-haven?t=1577610575651 [27.Detsember]; https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2018/nov/21/fixing-rooms-saving-lives-drug-addicts [ 28.Detsember] ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4910234/ [28. November]
 • Tulemused

  TR kliendid kogesid uimastitarbimis ruumide sees sotsiaalset aksepteerimist. Töötajad suhtusid neisse külalislahkelt ja eelarvamusteta ning kliendid olid sellise suhtumisega rahul. Töötajad pidasid esmatähtsaks suhete loomist uimastitarbijatega, et edendada sotsiaalset aktsepteerimist TR-des. Töötajate esmane eesmärk on üledooside ärahoidmine, teavitades kliente tugevatest ravimitest. TR-d pakuvad klientidele turvalisust. Tervisega seotud probleemide korral suunati kliendid kohalikesse tervisekliinikutesse. Töötajad loovad usalduslike suhteid klientidega, suunates neid uimastiravi programmidele ja teenustele sotsiaal- ja tervishoiusektoris. Juba peale esimest tegutsemise aastat oli näha positiivseid muutusi. Kui enne leiti iga nädal tänavatelt 10000 kasutatud süstalt, siis aastaga oli see arv langenud 1000-ni. Samuti saadi TR-des esimese aastaga 135 üledoosi, millest ükski ei lõppenud surmaga. Aastaks 2018 oli TR-des saadud üledooside arv 800 ja mitte ükski neist ei lõppenud surmaga. Samuti on kõnekas fakt, et mitte üheski Euroopas asuvas 78st uimastitarbimise ruumist, ei ole ükski üledoos lõppenud surmaga.

 • Tagantjärele tarkus Uimastitarbimise ruume on siiski väga vähe ja ainult suuremates keskustes. Probleem on ka sellest, et need ei ole 24 tundi ööpäevas avatud. Kui klientidelt küsiti, kus nad end süstivad, siis kui NTd suletud on, siis tuli vastuseks, et tehakse seda kodus või avalikes kohtades. Väga oluline oleks muuta teenus ööpäeva ringselt kättesaadavaks.
 • Koduleht https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4910234/
 • Illustreeriv materjal
 • Lisamaterjalid
 • Sisestaja nimi Kristel Kork