Suitsuprii klass

Suitsuprii Klass oli Tervise Arengu Instituudi (TAI) suitsetamisvastane ennetusprogramm 4.–9. klasside õpilastele.

 • Tegevuse Nimetus Ennetusprogrammi eesmärk on toetada tubakavaba elustiili ja tunnustada mittesuitsetamist.
 • Valdkond Muu
 • Toimumiskoht eesti
 • Tudeng Martina Martinson
 • Sihtrühm muu
 • Vajaduse kirjeldus

  2014. aasta kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu andmetel on keskmine vanus, millal Eesti õpilased proovivad esimest korda elus sigaretti, 12 eluaastat. Huuletubakat on tarvitanud 13% 11–15-aastastest kooliõpilastest. E-sigaretti on suitsetanud 33% 11–15-aastastest õpilastest.
  Ennetusprogrammiga sooviti toetada õpilasi ja näidata, et tubakavabadus on igati normaalne eluviis ning et tegelikult enamik nendevanuseid ei tarvita samuti tubakatooteid.
  Kõigi programmi edukalt lõpetanud klasside vahel loositi programmiperioodi lõpus välja rahalised ja lisaauhinnad.

 • Eesmärgid Ennetada või edasi lükata suitsetamise ja suitsuvabade tubakatoodete tarbimise alustamist laste ja noorte seas, motiveerida tubakat tarvitavaid õpilasi sellest loobuma, toetada tubakast vaba olemist kui eluviisi.
 • Kirjeldus

  Ennetusprogramm kestis viis kuud. Programmis osalevad õpilased lubasid oma allkirjaga jääda vähemalt kogu programmiperioodiks tubakavabaks ehk siis mitte teha suitsu, tõmmata vesipiipu ega tarvitada muid tubakatooteid. Programm toimib vastastikuse aususe põhimõttel – õpilased kontrollivad enda ja oma klassikaaslaste tubakavabaks jäämist ise.
  Oktoobris 2015 alustanud programmis oli uuendusena võimalik osaleda kahe vaheülesande lahendamisel. Nendeks olid pildi tegemine koos klassi ja Suitsuprii konkursi plakatiga ning tubakavastase sisuga video tegemine. Kokku saadeti Tervise Arengu Instituuti 512 fotot-videot.

 • Allikad https://www.terviseinfo.ee/et/teip/42-konkurss/47-ennetusprogramm-suitsuprii-klass
 • Tulemused

  Oktoobris 2015 liitus Tervise Arengu Instituudi korraldatava ennetusprogrammiga 911 põhikooliklassi kokku 209 koolist. Alustanud õpilaste arv oli 15 395. Edukalt lõpetanute protsent on jäi sama kõrgeks kui 2015 aastal lõpetanutel, ka siis jäi suitsupriiks 84 protsenti alustanud klassidest.
  Eestis viidi ennetusprogrammi läbi 15 korda. Ennetusprogramm sai 1989. aastal alguse Soomest. Õppeaastast 2017/2018 programmi enam TAI poolt ei rahastatud, mistõttu seda enam läbi ei viida.

 • Tagantjärele tarkus Programm põhineb aususel - koolilapsed saavad ise kontrollida, kas keegi kaasõpilastest teeb suitsu ning sellest teada anda. Kui keegi suitsetamisega vahele jääb, kukub klass konkurentsist välja. Siinkohal on oht, et ei jääda lõpuni ausaks, sest soovitakse püsida konkurentsis ning võita klassile rahaline auhind. Lisaks on küsitav, kuidas antud programm toetab juba suitsetavat last, kes on tegelikult abivajaja. Antud programm võib taolise lapse pigem lükata häbimärgistamise ohvriks - sina tegid suitsu, sinu pärast me ei saa enam võistelda. See omakorda võib tekitada noores keerulisi emotsioone, mis mitte kuidagi ei toeta teda suitsupriiks saamisel vaid pigem maandab ta oma pinged taas suitsetamisega. Koolidele ja õpetajatele see programm väga meeldis, küll aga ei ole mõistlik viia läbi ennetusprogramme ainuüksi seepärast, et need kellelegi meeldivad, programmil peab olema tulemus. Siinkohal tõest tulemust mõõta ei saa, lisaks ei saa garanteerida, et ei tõugata abivajajat rohkem sõltuvuse küüsi.
 • Koduleht https://www.terviseinfo.ee/et/teip/42-konkurss/47-ennetusprogramm-suitsuprii-klass
 • Illustreeriv materjal
 • Lisamaterjalid
 • Sisestaja nimi Martina Martinson