Nõmme lasteaedade ohutuspäev MiniSOS

Nõmme linnaosa lasteaedade ohutuspäev MiniSOS (Sina Oskad Seda).

 • Tegevuse Nimetus Ennetustegevus, koolitus
 • Valdkond Turvalisuse edendamine ja vigastuste ennetamine
 • Toimumiskoht eesti
 • Tudeng Kaidi Kuuder
 • Sihtrühm muu
 • Vajaduse kirjeldus

  Esmaseks sihtgrupiks olid Nõmme linnaosa lasteaedade viimase rühma lapsed. Probleemiks on lastega juhtuvate õnnetuste arv, vähene teadlikus ohutusest ja erinvate institutsioonide tegevus valdkondadest. Teisene sihtrühm on lasteaedade õpetajad, kelle puhul probleemiks vähene teadlikus antud projekti partnerite võimalustest.

 • Eesmärgid Üldine eesmärk on teha lõbusas ja lastele meeldejäävas võtmes ohutusalast ennetustööd. Samuti oli eesmärgiks õpetajatele info jagamine partnerite võimaluste kohta, materjalid kodulehtedel jne. Aktiviseerida õpetajaid ka ise rohkem ohutusteemadel lastega rääkima. Lisa eesmärgiks oli ka võrgustiku loomine. Kõiki projekti partnereid on võimalik ka ise lasteaedadesse kutsuda, et ennetustegevusest saaksid osa ka nooremate rühmade lapsed ja kinnistuksid teadmised läbi kordustegevuste.
 • Kirjeldus

  11. septembril toimus Nõmmel Vabaduse pargis ohutuspäev MiniSOS (SinaOskadSeda). Nõmmel toimus see juba kolmandat korda. Ohutuspäeva raames kogunesid Nõmme lasteaedade viimase rühma lapsed 11. septembril Vabaduse parki, kus oli üles seatud erinevad tegevuspunktid. Kümnes tegevuspunktis jagati olulisi teadmisi tule- ja veeohutusest, esmaabist, hammaste hügieenist ning liikluses ja metsas käitumisest jne. Traditsioonilist ohutuspäeva aitasid läbi viia Punane rist, Suukool, Piirivalve, Munitsipaalpolitsei, Politsei, Maanteeamet, Tööinspektsioon, Lastekaitse liit, Kaitseliit ja Saku priitahtlikud pritsimehed. Ürituse korraldamist toetasid Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ja Nõmme Linnaosa Valitsus. Kokku osales kaheksa lasteaeda ja 169 last.

 • Allikad https://www.tallinn.ee/est/manniku-lasteaed/Uudis-Lasteaedade-ohutuspaev-mini-SOS Suuline intervjuu, Kadri Hunt, Tallinna sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna tervisesektori peaspetsialist, 25.11.2019 Suuline intervjuu, Janika Kleemann, Nõmme linnaosa tervisedenduse spetsialist, 25.11.2019. Suuline intervjuu, õpetaja Liis, Tallinna Männiku Lasteaed, 25.11.2019 Suuline intervjuu, anonüümne lapsevanem, kelle laps käib Männiku lasteaia viimases rühmas, 23.11.2019
 • Tulemused

  Üldiselt kordaläinud üritus, õpetaja oli rahul, lastele meeldis jne. Partnerid olid rahul, näiteks Lastekaitse Liit tõi välja positiivse poole pealt selle, kui paljud lapsed juba eelnevalt olid kursis nende teemadega kiusamisvaba lasteaed jne. Kahjuks ei ole olnud võimalik täpselt mõõta kui palju hiljem lasteaiad partneritega on suhelnud, neid kohapeale kutsunud ja saadud infot oma töös kasutanud, et neid teadmisi lastel kinnistada. Tagasiside saamiseks kasutati küsitluslehti nii osalejatel kui partneritel. Üldiselt tagasiside nii osalejate kui partnerite poolt positiivne. Tagasiside lehtedelt joonistus välja ka huvi pakkuvamate teemade ring nagu näiteks küberturvalisus, dokumentide võltsimine, näotuvastus jms. Probleemiks toodi välja aja puudust osades punktides. Kindlasti arvestatakse tagasiside lehtedelt saadud infoga järgmiste ürituste korraldamisel.
  Õpetaja arvates liiga palju asju korraga, lapsed ei suutnud seda vastu võtta. Samuti ei täheldanud õpetaja, et lapsed oleksid järgnevatel päevadel mängudes spontaanselt antud teemadel vestelnud või neid kuidagi oma mängus kasutanud. Küll aga täheldas seda intervjueeritav lapsevanem, kelle sõnul järgnevatel päevadel laps näiteks erinevate politsei ja päästeameti teemadel palju arutleda soovis.

 • Tagantjärele tarkus värskes õhus viibimine on kasulik, aga ilmarisiki minimeerimiseks võiks kaaluda siseruumides tegemist. Erinevate osapoolte sõnul ajapuudus osades punktides, peaks mõtlema kuidas seda ühtlustada tulevikus.
 • Koduleht https://koduleht puudub
 • Illustreeriv materjal
 • Lisamaterjalid
  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data01/virt57985/domeenid/www.terekk.ee/htdocs/wp-content/themes/terekk/single-praktika.php on line 69
 • Sisestaja nimi Kaidi Kuuder