Nädalateema “Kuidas maitseb vikerkaar?”

 • Tegevuse Nimetus Nädalateema “Kuidas maitseb vikerkaar?”
 • Valdkond Toitumisharjumuste kujundamine
 • Toimumiskoht eesti
 • Tudeng Mona-Liis Lipp
 • Sihtrühm 0-10 eluaastat
 • Vajaduse kirjeldus

  Tartu Lasteaed Klaabu on tervist edendav lasteaed. Lasteaia arengu- ja õppekava üheks oluliseks eesmärgiks on lapse tervise toetamine ning selle aluseks on tervislike harjumuste kujundamine.

 • Eesmärgid - Laps vaatleb, uurib ning eristab lõhna, kuju, suuruse, raskuse, värvuse ja maitse järgi erinevaid puuvilju. - Lapsel kujuneb positiivne suhtumine erinevate puuviljade (sh uute) maitsete suhtes. - Laps tunneb ja nimetab erinevaid tuttavaid puuvilju ja oskab mõne lausungiga rääkida, kuidas neid toiduks kasutada. - Laps sorteerib (puuviljad – kuuluvus, värvus, suurus) ja loendab esemeid viie piires. - Laps osaleb aktiivselt õppekäigul mahetalus, tutvub erinevate seemnetega ja osaleb seemnete külvamisel. - Laps õpib palliviskeoskust ja arendab reaktsioonikiirust, osaledes temaatilistes liikumismängudes. - Laps laulab temaatilisi laule ja osaleb laulumängus
 • Kirjeldus

  Kõik tegevused viidi läbi ühe nädala jooksul.

  Esimseks tegevuseks oli puuvijade tundma õppimine, nende maitsmine, kompimine, nuusutamine, vaatamine ning isegi kuulamine. Puuvilju võrreldi värvuse, kuju kui ka kaalu ning nende seemnete järgi. Igaks nädala päevaks oli valitud erinev värv ning vastavalt värvile olid ka puuviljad valitud.
  Esmaspäev- punane
  Teisipäev- oranž
  Kolmapäev- kollane
  Neljapäev- roheline
  Neljandal päeval oli ka segalaud, kus olid kõik värvid koos ning lapsed said valida puuviljad ja teha neist smuutisid.
  Teiseks tegevuseks oli väljasõit mahetallu. Lapsed tutvusid taluga, said teada palju uut ja huvitavat taimedele vajalikest kasvutingimustest. Perenaise juhtimisel mängiti toitumisteemalisi mänge, mis olid algul sissejuhatavaks osaks ja hiljem kinnistasid eelnenud tegevusi. Lapsed said uurida kompostihunnikut, istutada sibulaid, külvata seemneid.
  Kolmandaks tegevuseks oli kuulamine ja kõnelemine. Laps leiab valitud puuviljale pildi, kirjeldab vähemalt ühe iseloomuliku tunnuse põhjal ning ütleb puuvilja nime. Seejärel vastab küsimusele, mis sellest süüa saab teha.
  Tegevustesse kaasati ka matemaatika, kus pidi sorteerima ja loetlema puuvilju. Lisaks olid puuvilja teemalised kunstiteosed, mängud ja laulud.

  Antud rühma nädala tegevusi tutvustati igapäevaselt rühma lastevanematele, hiljem kunstigaleriis loovtööde abil kogu lasteaia perele ja külalistele ning Klaabu kodulehe kaudu kõigile huvilistele.

 • Allikad https://www.terviseinfo.ee/images/ttta/PP_toitumine_Tartu_LA_Klaabu_2015.pdf
 • Tulemused

  Seatud eesmärgid said täidetud. Lapsed tutvusid erinevate puuviljadega, õppisid neid vaatlema, eristama ja kirjeldama. Talu külastades saadi teada rohkem taimede kasvutingimustest ning seepärast oli järgmiseks nädalateemaks Klaabu lasteaias “Kuidas kasvab seemnest puu?!”.

 • Tagantjärele tarkus
 • Koduleht https://www.terviseinfo.ee/images/ttta/PP_toitumine_Tartu_LA_Klaabu_2015.pdf
 • Illustreeriv materjal
 • Lisamaterjalid
 • Sisestaja nimi Mona-Liis Lipp