Mustamäe Aed

Mustamäe Aed – esimene piirkonna kogukonnaaed, kuhu on oodatud nii rohenäpud kui kõik teised asjahuvilised

Tallinnasse on viimastel aastatel rajatud mitmeid kogukonnaaedu, kus kogukonna elanikud saavad kasvatada isiklikuks tarbeks köögivilju, marju, maitsetaimi, lilli. Mõned neist aedadest on saanud “kasvuraskustest” üle ja toimivad juba mitmendat hooaega.

Mustamäelastele suunatud kogukonnaaed rajati 2019. aasta kevadel, aasta lõpuga jäi seljataha esimene edukas hooaeg.

Kogukonnaedade rajamisel on lisaks võimalusele rikastada oma toidulauda väärtuslike omakasvatatud köögiviljadega ka teine, vahest isegi olulisem väärtus – aiandusega tegelemine on teraapiline, muudab inimesed õnnelikumaks, parandab füüsilist tervist ja tekitab kaasaednikega ühtekuuluvustunnet. Kogukonnaaia “Mustamäe Aed” algatajatel oli samuti sihiks luua koht mõnusaks olemiseks.

Mustamäe Aed - tule raja endale peenar

Mustamäe elanikele mõeldud kogukonnaaed “Mustamäe Aed” asub Tallinna Mustamäe Avatud Noortekeskuse õuel, Ehitajate tee 82.

 

 • Tegevuse Nimetus Rohelise mõtteviisi edendamine; aktiivne eluviis; kogukonnasisene koostöö; tervislik toitumine
 • Valdkond Muu
 • Toimumiskoht eesti
 • Tudeng Mari-Eva Ahja
 • Sihtrühm muu
 • Vajaduse kirjeldus

  Kogukonnaaedade rajamisega pakutakse kogukonna inimestele võimalust kokku tulla, üksteisega suhelda, kasvatada erinevaid köögivilju, ürte, marju, puuvilju ja lilli ehk kogukonnaaiad pakuvad ühelt poolt võimalust tegeleda rekreatiivse aiandusega ning teisalt, toota toitu, ja seda enamasti sellistel maa-aladel, millel puudub funktsioon või mis seisavad tarbetult.
  16.02.2019 toimunud Aiandusteraapia seminaril, kus räägiti (linna)aedade füüsilistest, psühholoogilistest ja sotsiaalsetest kasust ning tarbetaimede omadustest ja mõjust inimese tervisele, ütles Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli farmatseudi õppekava õppejõud-assistent Kaie Eha tabavalt: "Aianduse, sealhulgas kogukonnaianduse eesmärgiks, on inimese heaolutaseme tõus, elukvaliteedi paranemine, toimetuleku toetamine ja rehabilitatsioon. Vahenditeks on taimed, aias tegutsemine ja loodus."
  Maailmas populaarseks saanud "community gardening" ehk kogukondliku linnaaianduse trend jõudis Tallinna 2011. aastal, mil Uue Maailma Selts rajas kogukonnaaia Koidu-Virmalise-Videviku tänavate vahelisele haljasalale ja Möldre Tee Selts asutas Laagri asumis kogukonnaaia, mis toimib tänini. Uue hoo sai kogukonnaaiandus sisse 2018. aastal inspireerituna MTÜ Lasnaidee algatusel rajatud Laagna aiast. 2019. aastal rajati Tallinnasse kaheksa uut toimivat kogukonnaaeda, huvi uute aedade rajamise vastu on tõusvas trendis.

 • Eesmärgid Tõsta inimeste heaolutaset ja parandada elukvaliteeti; muuta toitainerikkad, tervislikud ja ohutud aedviljad-marjad kättesaadavamaks; kasvatada ise tervislikke toiduaineid, millega on kasvatajatel isiklik emotsionaalne seos (seeläbi tõsta köögiviljade-marjade igapäevast tarbimist); luua ühtekuuluvustunnet kogukonnas; pakkuda võimalust värskes õhus tegutsemiseks; tõsta inimeste keskkonnateadlikkust
 • Kirjeldus

  Mustamäe kogukonnaaia "Mustamäe Aed" asutajaliikmeks on neljast liikmest koosnev MTÜ Must Mägi, mis tegutseb eesmärgi - luua Mustamäele kohti ja hetki mõnusaks olemiseks, nimel. Aia planeerimisel ja ehitamisel oli Mustamäe Aia konsultandiks kogenud kogukonnaaednik Anton Küünal MTÜ'st Lasnaidee.
  Mustamäe Aed käivitati 2019. aasta kevadel eesmärgiga olla kogukonnaaiana kõigile avatud suhtlemis- ja kohtumispaigaks, astuda linnaruumis samm loodusele vastu, pakkuda võimalust väljuda korteritest ja kohata huvitavaid inimesi ning otseloomulikult kasvatada meelepäraseid aed- ja köögivilju, ürte, lilli ning muid taimi. Mustamäe elanikke kutsuti Mustamäe Aiaga tutvuma linnaosa ajalehe kaudu. 25. märtsil 2019 toimus kogukonnaaia tutvustus ja kinoõhtu. Neid, kes sooviksid Mustamäe Aias endale peenart, kutsuti ühendust võtma e-posti teel mustamaeaed@gmail.com. Mustamäe kogukonnaaeda olid/on oodatud nii rohenäpud kui kõik teised asjahuvilised.
  Läbi 2019. a. suve toimusid Mustamäe Aias erinevad kultuurisündmused, mis olid kõigile tasuta: näiteks toimusid "Aia kaunistamise töötuba", "Raamatuklubi Mustamäe Aias", "Kompostimise töötuba", "Ehitame Mustamäe Aeda tänavamööblit" jne.
  Aiahooaeg lõppes ühise lõikuspeoga 23. septembril 2019 ning aiaruum tehti korda talgute käigus, mida peeti sügise jooksul kolm korda.

 • Allikad https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Teadlikkuse-tostmine; https://www.facebook.com/mustamaeaed/; http://www.pealinn.ee/tagid/koik/galerii-linnaaianduse-projektijuht-kogukonnaaed-on-hea-voimalus-n244320; https://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/soodav-koosloomeprotsess-linnas/
 • Tulemused

  Mustamäe Aia esimene hooaeg on edukalt lõppenud. 2019. a. hooaja kogemus on näidanud, et söödavate taimede kasvatamine läheb linlastele korda sõltumata nende vanusest, kultuurilisest, keelelisest või sotsiaalsest taustast. Kogukonnaaias tegutsevad koos pensionärid, tudengid, lastega pered, eestlased ja venelased, välismaalased, kontoritöötajad, loomeinimesed, ehitustöölised, koduperenaised jne. Leidub inimesi, kes kasvatavad midagi esimest korda, ja ka neid, kes on eluaeg aiandusega tegelenud.
  Mustamäe Aia FB-veebileht annab aimu, et kogukond suhtleb ka aiandusvabal, ehk talvisel ajal. Mh toimus Tallinna kogukonnaaedade koostööna 29. detsembril 2019 "Võrsete kasvatamise töötuba", et inimesed ka talvel saaksid endale ise rohelist kasvatada ning et kogukonnaaednike ühtekuuluvustunne säiliks aasta läbi.

 • Tagantjärele tarkus Kõige keerulisem on teha esimene samm
 • Koduleht https://www.facebook.com/mustamaeaed/
 • Illustreeriv materjal Illustreeriva materjali allikas: Mustamäe Aed FB leht
 • Lisamaterjalid
 • Sisestaja nimi Mari-Eva Ahja