Mouans-Sartoux 100% mahe koolitoit

 • Tegevuse Nimetus 100% mahedat koolitoitu pakkudes toetatakse laste tervist, säästetakse loodust ning toetatakse jätkusuutlikku põllumajandust ja kogukondlikku ettevõtlust.
 • Valdkond Toitumisharjumuste kujundamine
 • Toimumiskoht valismaa
 • Tudeng Mari-Liis Valter
 • Sihtrühm muu
 • Vajaduse kirjeldus

  Mouans-Sartoux on 10 000 elanikuga väike linn Prantsuse Rivieras. Alates 1998. aastast on linnas erilist tähelepanu pööratud toidu, tervise ja keskkonna omavahelistele seostele. Tõuke koolisööklates mahetoidule üleminekuks andis linnas aset leidnud hullulehmatõve puhang, mille tõttu otsustati koolides edaspidi pakkuda tavaliha asemel maheveiseliha. Aastal 2005 sai linnast Riikliku Toitumis- ja Terviseprogrammi (National Nutrition Health Program) aktiivne liige ning koolisööklates hakati järgima nimetatud programmi soovitusi tasakaalustatud ja tervisliku toitumise osas, eelkõige pakkudes sööklates rohkem juur- ja puuvilju ning teravilju. Suurem juur- ja puuviljade osakaal tõi aga kaasa suuremad pestitsiidide kogused. See oli omakorda tõukeks, miks linn otsustas üle minna täielikult mahetoidule.

 • Eesmärgid Pakkuda lastele koolisööklates 100% mahetoitu, vähendada toidujäätmeid, säästa keskkonda ja toetada kogukonnas jätkusuutlikku põllumajandust ja ettevõtlust. Mouans-Sartoux linn on eeskujuks paljudele teistele Prantsuse ja Euroopa linnadele ning läbi erinevate projektide panustab linn oma kogemuse ja teadmiste jagamisega, et võimalikult paljud linnad saaksid minna üle mahedale ja tervislikule koolitoidule ning jätkusuutlikumale põllumajandusele.
 • Kirjeldus

  Üleminekul mahetoidule jõuti kiiresti järeldusele, et on ebamõistlik ja kulukas osta mahetooteid kuskilt kaugelt. Seega otsustati osta kokku kohalikku põllumaad ja rajada linna põllumajandusettevõte (municipal farm), lisaks palgati 2 kohalikku talunikku, kelle ülesandeks sai koolidele mahejuurviljade kasvatamine. Linna talunikud kasvatavad tänaseks 85% koolidele vajaminevast toidust. Et kohaliku tooraine hankimine ja eelistamine oleks võimalik, siis muudeti linnas ka riigihanke tingimusi vastavalt, et fookus oleks lisaks hinnale ka toote kvaliteedil ja keskkonnahoiul.
  Märkimist väärib eriti see, et kooli mahetoidule ei lisatud sentigi raha. Senine koolitoidu maksumus suudeti säilitada tänu hanketingimuste muutmisele, linna põllumaa pidamisele, linna talunike palkamisele ning kõige rohkem tänu toidujäätmete vähendamisele. Toidujäätmete vähendamisega alustati 2010. aastal ning tänaseks on suudetud jäätmeid vähendada 30 grammini toidukorra korra kohta - võrreldes riigi keskmisega, mis on 150 grammi, on toidujäätmete kokkuhoid lausa 80%.

 • Allikad http://mead-mouans-sartoux.fr/en/; https://urbact.eu/collective-school-catering; https://urbact.eu/converting-try-mouans-sartoux-builds-its-european-transfer-experience-create-french-biocanteens-0
 • Tulemused

  Alates 2012 on Mouans-Sartoux linna koolisööklad 100% mahetoidul ning aastast 2013 omavad kolm linna koolisööklat Ecocerti tugevaima kategooria tunnustust.
  Lisaks peamisele eesmärgile, milleks on koolides 100% mahetoidu pakkumine, on Mouans-Sartoux linn saavutanud järgmist:
  1) kohalik ettevõtlus on elavnenud. Kuna nõudlus kohalike mahetoodete järele on kasvanud, siis on loodud palju uusi mahetoodetele suunatud ettevõtteid, väikeseid poode, viiakse läbi koolitusi ja erinevaid programme jpm. Kasvanud nõudlus mahetoodetele ja jätkusuutlikule põllumajandusele on kaasa toonud ka uute töökohtade loomise.
  2) keskkonnahoid - 0 pestitsiidi, bioloogiline mitmekesisus on kasvanud, väiksem kasvuhoonegaaside heide.
  3) kohalik põllumajandus - linn on kolmekordistanud linna jaoks haritavat põllumajandusmaad (selle asemel, et müüa kalli hinnaga kinnisvaraarenduseks vms).
  4) toidujäätmete osakaal on vähenenud 80%.
  5) koolilaste ja perede toitumine on muutunud tervislikumaks. 2016. aastal korraldatud küsitluse järgi 85% kohalikest peredest on muutnud oma toitumist, tarbides rohkem kohalikku ja mahedat toitu, rohkem juur-ja puuvilju, vähem suhkrut ja töödeldud toite, samuti pööratakse ka kodudes suuremat tähelepanu toidujäätmete vähendamisele.

  Mouans-Sartoux linna initsiatiivil on algatatud mitmeid riiklikke ja rahvusvahelise projekte, millega linn soovib oma kogemust edasi anda. Näiteks Euroopa Liidu BioCanteens Transfer Network projekt, millega on tänaseks liitunud 6 Euroopa linna: Pays des Condruses Belgias, Rosignano Itaalias, Trikala Kreekas, Troya Bulgaarias, Vaslui Rumeenias. BioCanteensi projekti edukast elluviimisest mainitud linnades sai Mouans-Sartoux innustust juurde ning oktoobris 2019 algatati linna eestvedamisel sarnane projekt Prantsusmaal (French BioCanteens), et kogu riigis suureneks koolilastele tervislikku mahetoitu pakkuvate ja jätkusuutlikku põllumajandust viljelevate linnade osakaal.

 • Tagantjärele tarkus Mouans-Sartoux linn on suurepärane näide sellest, mida üks võimestunud kogukond suudab ära teha.
 • Koduleht http://mead-mouans-sartoux.fr/en/
 • Illustreeriv materjal http://mead-mouans-sartoux.fr/en/visiter-la-regie/
 • Lisamaterjalid
 • Sisestaja nimi Mari-Liis Valter