Linnaaiandus Pariisis

Pariis – Euroopa linnaaianduse teerajaja

Pariis pole just koht, kuhu sattudes võiks eeldada eest leida kaunilt istutatud puu- ja köögiviljaaedu, kuid just nii see nüüd on – linnaaiandus Prantsusmaa pealinnas on õide puhkenud ja areneb suure hooga edasi.

Kui autod 1930ndatel Pariisi tänavatele jõudsid, tõrjusid nad linnast välja kuulsad Pariisi šampinjonid, mida kasvatati tänavatel rohkesti leiduval hobusesõnnikul. Nüüd, kui autode pidamine on muutunud kalliks nii materiaalselt kui ka keskkondlikust aspektist vaadatuna, on kätte jõudnud aeg šampinjonidel autod Pariisi tänavatelt välja tõrjuda.

Pariislaste 2016. aastal käivitatud suurprogrammi “Les Parisculteurs” eesmärk on  muuta Prantsusmaa pealinn 2020. aastaks oluliselt rohelisemaks linnaks kui varem. Rohealasid otsustati rajada 100 hektarit, millest kolmandik hakkab kuuluma linnaaedadele.

Oluline on märkida ka seda, et rohealasid rajatakse ennekõike olemasolevate hoonetele, muutes nende kasutusotstarvet. Peaasjalikult on tihedasti asustatud vanas linnas kasutuses just katusealad, mis muudetakse rohelisteks, elujõulisteks mahelinnaaedadeks.

 • Tegevuse Nimetus Rohelise mõtteviisi edendamine; aktiivne eluviis; kogukonnasisene koostöö; tervislik toitumine; uute töökohtade loomine; ettevõtluse toetamine
 • Valdkond Muu
 • Toimumiskoht valismaa
 • Tudeng Mari-Eva Ahja
 • Sihtrühm muu
 • Vajaduse kirjeldus

  18ndal sajandi suutis Pariis ennast ise ära toita - 3/4 linnast oli pühendunud põllumajandusele, kuid 1900. aasta saabumiseks polnud sellest enam kuigi palju alles. Pariis soovib taas muutuda roheliseks linnaks, vähendades nii oma keskkonnakoormust kui luues inimestele võimaluse süüa puhast isekasvatatud toitu kas ise seda viljeledes või ostes seda otse uue ajastu linnafarmeritelt. Muutuvas, kuid linnastunud ühiskonnas on vaja luua uutmoodi suhted toidu ja loodusega, ning tuua linna tagasi aiapidamine, mis on olnud sealt pikki aastaid eemal.

 • Eesmärgid Kasutada linnaruumi aianduseks muutes drastiliselt harjumuspärase linnaruumi funktsiooni; võimaldada köögiviljade kasvatamine nii isiklikuks tarbeks kui müügiks ka linnakeskkonnas; tõsta keskkonnateadlikkust; muuta linnakeskkonda jätkusuutlikumaks; edendada kogukonnasisest koostööd ja üksmeelt
 • Kirjeldus

  2014. aastal ametisse astunud Pariisi linnapea Anne Hidalgo on seadunud eesmärgiks muuta Pariis aastaks 2020 roheliseks linnaks, kattes arvestatava osa linna katustest ja majaseintest taimedega ning andes mittekasutuses olevatele hoonetele uue, rohelisema väljundi.
  Uute loodavate rohealade planeeritav kogusuurus on 100 hektarit, sellest 33 hektarit hakkab olema kasutuses linnaaiapinnana. Linnaaianduse eesmärgiks on aedviljade-marjade kasvatamise kaudu muuta Pariis linnana jätkusuutlikumaks. Pariisi linnaaedadel on ka sotsiaalne väärtus: edendada kogukondlikku koostööd ja üksteise toetamist, mitte konkuretsi ja vastandumist. Lisaks inimeste kokkuliitmisele kogukonnaaedades on eesmärgiks ka linna-põllumajanduse kui uue ettevõtlusvormi väljakujunemine.
  Programm nimega "Les Parisculteurs", mis leidis Pariisi linnavalitsuses heakskiidu 2016. aastal, tekitas esialgu kõhklusi, kuid on osutunud üle ootuste edukas projektiks Pratsusmaal ja kogu maailmas, eriti viimase aja kliimaküsimuse teravalt esilekerkimise valguses.
  Kõik projektis osalevad ettevõtted, organisatsioonid, eraisikud kasutavad oma tegevuses projekti katus-veebikeskkonda vegetalisons.paris.fr, mille kaudu saab end programmis osalema registreerida, aga ka infot juba teostatud projektide ja tulevikusündmuste kohta.

 • Allikad https://www.france24.com/en/20191004-down-earth-urban-farming-paris-feed-cities-future-rooftop-fruit-vegetables-strawberries; https://edition.cnn.com/style/article/urban-farms-in-paris/index.html; https://www.theguardian.com/cities/2019/aug/13/worlds-largest-urban-farm-to-open-on-a-paris-rooftop?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com&fbclid=IwAR1nkhWPVWe5OJirOqfXWZLwPl4cm2GTF8HEJz06R90kChNdp7VDa8qDRrg; Cecilia Delgado esitlus FAO.org ja Maailmapanga 2.11.2019 Bangkokis toimunud konverentsil,
 • Tulemused

  Aprilliks 2018 oli programmiga liitunud 74 ettevõtet ja organisatsiooni ning projekt käivitus suurepäraselt, kuna asjaosaliste huvi oli erakordne. Programmi veebilehe kohaselt on 2019. aasta lõpu seisuga teostatud juba 1511 väiksemat ja suuremat projekti; 2019. aasta esimeses pooles avati 32 uut linnaaeda,
  Programmi lõppeesmärk oli juba 2019.a. detsembriks Pariisi aselinnapea Penelope Komtes sõnul täidetud ja isegi ületatud - rohealasid ja linnaaedu oli rajatud 116 hektarit, mis on muutnud Pariisi majade seinad ja katused roheliseks. Kui need roheprojektid saavutavad täisvõimsuse, hakkab Pariis tootma 1650 tonni puuvilju, marju, köögivilju, seeni, ürte, 1,2 miljonit lille ja 1,3 miljonit taime/istikut aastas, samuti toodetakse mett, safranit, söödavaid õisi, humalat, spirulinat, lisaks 7 tonni kala. Aedade töös hoidmiseks on loodud 250 uut töökohta. Siiski, veel ei peatuta.
  Järgmisel aastal avab Pariis programmi "Les Parisculteurs" raames maailma suurima linnaaia, kogupindalaga 14 000 m2. Aias hakatakse kasvatama enam kui 30 taimeliiki, aed toodab kõrghooajal iga päev umbes 1000 kg puuvilju-marju ja köögivilju ning seal töötab igapäevaselt 20 aednikku, kes kasvatavad taimi ainult orgaanilisi meetodeid kasutades (maheviljelus). Toodang on suunatud paikkonna elanike toiduks - saadused jõuavad elanikeni "köögiviljakasti-teenuse" kaudu või kaupluste, sööklate, hotellide vahendusel. Kuna toit tuleb lähedalt, väheneb keskkonnakoormus. Pestitsiidivaba põllumajandus loob eelduse bioloogilise mitmekesisuse tekkeks. Aed hakkab pakkuma ka erinevaid teenuseid nagu õpperingkäigud, meeskondade töötoad ja erisündmused. Oluline on märkida, et ka kohalikel elanikel on võimalus võtta rendile peenraid isiklikuks tarbeks, et endale põllumajandussaadusi kasvatada.
  Pariis on sidunud nüüdseks end veelgi pikaajalisemate eesmärkidega ja seadnud endale 2030. aastaks järgmised sihid:
  * tõsta Pariisi regioonis toodetud toidu osakaalu Pariisis tarbitavas toidu puhul 50% (2019. nov seisuga oli osakaal 25%)
  * tõsta Pariisi regioonis orgaaniliseks viljeluseks kasutatava maa osakaalu 2,7%lt (2017) 20%ni
  * kasvatada maaviljeluseks kasutatavat pinda Pariisi regioonis 50%ni
  * vähendada regiooni ökoloogilist jalajälge 40% võrra jne

 • Tagantjärele tarkus Keskkondlikust vaatevinklist oleks pidanud varem alustama.
 • Koduleht http://www.parisculteurs.paris/en/; https://vegetalisons.paris.fr/vegetalisons/
 • Illustreeriv materjal Fotod: www.aljazeera.com ja www.agritecture.com
 • Lisamaterjalid
 • Sisestaja nimi Mari-Eva Ahja