Laste heaolule suunatud sekkumisprogramm “Child First” (USA)

“Child First” programm on paikkondliku lähenemisega sekkumine, mis on oma tulemuslikkust tõestanud ja on nüüdseks ka riiklikult toetatud. Programm keskendub lapse tervise ja ja arengu toetamisele, tehes tööd kogu perega ja seda koduses keskkonnas, et toetada parimal viisil peresuhete tugevdamist.  “Child First” programm aitab vanematel  lahti mõtestada ja mõista laste tundeid ja käitumisi. Loodud tugiprogramm võimestab vanemaid looma hoolivat ja stabiilset kasvukeskkonda lastele. Antud sekkumisprogramm on mõeldud kõrge riskiga peredele, vähendamaks  stressi ja suurendamaks stabiilsust perekonnas.

 

 • Tegevuse Nimetus Tugiprogramm
 • Valdkond Muu
 • Toimumiskoht valismaa
 • Tudeng Mai-Liis Kõpper
 • Sihtrühm 0-10 eluaastat
 • Vajaduse kirjeldus

  Lapse esimesed eluaastad loovad põhja kogu hilisemale arengule. Teaduslikud uuringud varase aju arengust näitavad, et kõrge riskiga keskkonnas kasvamine, nagu vaesus, lapsevanema depressioon, kodune vägivald, uimastite tarbimine ja kodutuna kasvamine võivad olla noorele arenevale ajule toksilised. Kui lapsel puudub turvaline kasvukeskkond, võib see kahjustada jäädavalt tema aju struktuuri ja tulemuseks võivad olla õpiraskused, käitumisraskused ja kehv tervis.

 • Eesmärgid Sekkumise eesmärk on parandada vanema suutlikkust pakkuda lapsele tema eale vastavat hoolitsust ja kaitset ning luua positiivset vanema ja lapse vahelist suhet.
 • Kirjeldus

  Stabiilne ja turvaline lapse ja vanema suhe on emotsionaalse heaolu ja kognitiivse arengu aluseks. Mõistlikum on toetada terve aju arengut juba lapse sünnieast saadik, kui hiljem tegeleda aju struktuuri kahjustustest tekkida võivate tagajärgeda, milleks on näiteks kognitiivsed arenguhäired, agressiivsus ja riskikäitumine. Selleks, et aidata last, on vaja aidata perekonda. Kõik on omavahel seotud. Kõik lapsevanemad tahaksid anda oma lastele parimad võimalused elus hakkama saamiseks, kuid kui vanematel endil on raskusi oma baasvajaduste rahuldamisega on neil ka raskem keskenduda laste vajadustele.

  "Child First" tugiprogramm on kodukeskne sekkumisprogramm.
  Programmis osalevat perekonda külastavad kaks spetsialisti 6 kuni 12 kuu vältel. Algul kaks korda nädalas, hiljem kord nädalas. Spetsialistidest üks on bakalaureuse kraadiga (kõrgharidusega) sotsiaaltöötaja ja teine magistri kraadiga vaimsele tervisele/arengule spetsialiseerunud meditsiinitöötaja või kliiniline psühholoog,

  Sekkumine koosneb seitsmest peamisest komponendist, milleks on:

  1. Perekonna kaasamine ja usalduse kasvatamine.
  2. Lapse ja perekonna põhjalik hindamine.
  3. Perekeskse teraapia sekkumisplaan
  4. Vanema ja lapse psühhoteraapia
  5. Lastevanemate/hooldajate nõustamine tugevdamaks eneseregulatsiooni ja juhtimisoskuseid
  6. Vaimse tervise konsultatsioon alushariduse õpetajaga, arendamaks strateegiaid mis toetavad lapse individuaalseid vajadusi.
  7. Sotsiaaltöötaja koordineerib suhtlust vanemate ja erinevate teenusepakkujate vahel. Ta on kontaktis erinevate piirkondlike teenusepakkujatega, vahendab teavet ja võimestab vanemaid.

 • Allikad https://www.childfirst.org/ https://www.kidsmentalhealthinfo.com/topics/best-evidence-based-practices/evidence-based-practices/
 • Tulemused

  Programmi tulemused on olnud väga head. "Child First" programmis osalejate tulemused 12 kuulise jälgimisperioodi järel võrreldes teiste riskirühmas peredega olid järgmised:
  "Child First" programmis osalenud lastel oli 68% vähem keeleprobleeme ja olid 42% vähem agressiivsema käitumisega.
  "Child First" programmis osalenud emadel oli 64% vähem depressiooni ja vaimse tervise probleeme.
  "Child First" programmis osalenud pered vajasid lastekaitsetöötaja sekkumist 39% vähem, kui teised riskipered.
  "Child First" programmis osalenud peredel oli 98% parem juurdepääs kogukonnas pakutavatele tugiteenustele.

 • Tagantjärele tarkus Programm sai alguse 1995. aastal Bridgeportis. Osariigi toetuseni jõuti 12 aastat hiljem ja riikliku tunnustuse ja toeni läks veel 5 aastat. See on väga pikk aeg. Kui seda efektiivset ja tõenduspõhist programmi oleks riiklikult rakendatud varem, oleks võinud laialdasi positiivseid tulemusi näha juba varem. Tagajärgedega tegelemine on oluliselt kallim kui efektiivse tõenduspõhise programmi toetamine.
 • Koduleht https://www.childfirst.org/
 • Illustreeriv materjal
 • Lisamaterjalid
  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data01/virt57985/domeenid/www.terekk.ee/htdocs/wp-content/themes/terekk/single-praktika.php on line 69
 • Sisestaja nimi Mai-Liis Kõpper