Koolilaste rajakaamera

Picture 174670609_407655106545960_9117110779265417216_o
Aasta looma kodulehe toimkond, Looduskalender.ee ja Eesti Jahimeeste Selts kutsuvad alates 2017. aastast koole osalema rajakaamerate projektis, mis tutvustab lastele uudseid ja avardunud võimalusi metsaelu jälgimiseks – looduse ettemääramatust läbi põneva rajakaamerasilma. Ühtlasi võimaldab projekt täiendada loodusõpetuse ja zooloogia koolitunde, aidates tundma õppida eri loomaliike ja linde ehedal, lastele lihtsal ja arusaadaval viisil, isikliku kontakti teel.
 • Tegevuse Nimetus Rajakaamera paigaldamine metsa aitab kujundada laste looduses käimise harjumust, õpetab paremini tundma kohalikke looma- ja linnuliike ning aitab mõista looduse rütme.
 • Valdkond Muu
 • Toimumiskoht eesti
 • Tudeng Mari-Liis Valter
 • Sihtrühm 0-10 eluaastat
 • Vajaduse kirjeldus

  Inglismaal tuvastas organisatsiooni Woodland Trust tellitud YouGov küsitlus 2013. aastal, et 61 protsenti nooremast põlvkonnast ei tunne ära lehe järgi tamme – Inglismaal laialt levinud ja kultuurilooliselt olulist puud, kusjuures vanemast põlvkonnast ei tundnud tamme ära 38 protsenti. See tulemus tegi inglased murelikuks.
  Kodumaise looduse tundmise praktika vajab ülevaatamist ka Eestis. Seireuuringuid või küsitlusi seni tehtud ei ole, ent õpetajate sõnavõttude põhjal võib siiski järeldusi teha – praktilist looduse tundmist on laste hulgas vähe.
  Paljudel Eesti lastel puudub kontakt loodusega ning kohalikke loomi, linde, taimi tuntakse pigem kehvasti. Ka metsas käimise harjumust ei ole paljudel, eriti linnalastel.

 • Eesmärgid Põhiline eesmärk - lapsed õpiku tagant metsa. Tekitada lastes liikumisharjumust ning aidata lastel paremini loodust tundma õppida.
 • Kirjeldus

  Aasta looma toimkond alustas 2017. aastal rajakaamera pilootprojekti koostöös kooliklassidega. Alustuseks leiti kolm põhikooli klassi, kes vastasid üleskutsele osaleda aasta looma tegevustes, mille sisuks oli rajakaamera abil oma kodukandi metskitsede elu jälgimine. Esimeste koolidena liitusid Tallinna Vaba Waldorfkool, Ridala Põhikool ja Võru Kreutzwaldi Kool. Tänaseks on projektiga liitunud veel 7 kooli, kokku seega 10 kooli.
  Alates 2018/2019 ei keskendu projekt enam üksnes aasta looma piltidele, vaid kõikidele loomadele ja lindudele, kutsudes algklasse rajakaamera projektist osa võtma.
  Selleks tuleb osta klassil oma rajakaamera, paigutada kaamera metsa ning käia korra paari nädala tagant kaamera juures “saaki” hankimas – tuua pilte ja videosid. Samuti tuleb paari nädala tagant vahetada kaamera akusid. Põnevamad pildid ja videod tuleks saata aasta looma kodulehe toimkonnale ja võimalusel jagada kooli kodulehel.

  Rajakaamera projektist osa võttev klass saab abi Aasta looma toimkonnalt. Nad aitavad klassil: 1) õige kaamera valikul 2) valida kaamerale sobiv koht 2) paigutada kaamera metsa 3) osta soolakivi metskitsede meelitamiseks 4) õpetada kasutama rajakaamera programmi 5) määrata kaamerasilma ilmuvaid loomaliike.
  Huvilisel klassil või koolil tuleks koguda raha rajakaamerate ostuks ise. Eelarve suurus on seni olnud kokku ca 250 eurot (ca 190.- kaamera, mälukaart 20.-, väline lisaaku 15.-, aku juhe 7.-, akulaadija 13.- soolakivi 6.-).
  Kaamera paigaldatakse metsaserva (ka linna lähedale), kus loomi liigub.

 • Allikad https://www.looduskalender.ee/n/taxonomy/term/39; https://www.facebook.com/rajakaamera/; suuline intervjuu rajakaamerate projekti eestvedaja Helen Arusooga 30.12.2019, Helen Arusoo rajakaamera projekti tutvustav ettekanne koolidele 7.11.2019; https://www.dailymail.co.uk/news/article-2361483/Barking-wrong-tree-Four-people-identify-ash-leaves-half-recognise-oak.html.
 • Tulemused

  Projekti eestvedajate ja projektis osalenud klasside esindajate sõnul aitab metsaskäik lastel loomi-linde-taimi paremini tundma õppida – neil tekib emotsioon. Lapsed veenduvad rajakaamera salvestiste põhjal, et metsas tõepoolest elab keegi. Lapsed saavad metsas oma silmaga näha, et loomad käituvad liigiti erinevalt ning avastavad, et samad isendid külastavad kaameraesist. Lastel tekivad oma lemmikud, keda kaamera ette ootavad. Nad saavad jälgida looduse rütme ja muutusi loomade välimuses ja käitumises. Lisaks loomadele saavad selgeks ka mõned linnud, loomade jäljed ja elupaiga iseärasused.
  Kokkuvõtlikult võib öelda, et projektist osavõtmine aitab kaasa sellele, et lastel tekiks harjumus käia metsas ning ennetada loodusest võõrdumist.
  Kui 2017. aastal algatatud pilootprojektis osales ainult 3 kooli ja keskenduti ainult metskitse jälgimisele, siis kaks aastat hiljem on projektis osalevaid koole 10 ning ka jälgitavaid loomi/linde on rohkem, s.t uuritakse kõiki, kes kaamera ette satuvad ning üldse metsaelu laiemalt. Korraldajad teevad regulaarselt infopäevi, et kaasata projekti veel rohkem koole. Korraldajate sõnul on projekti õnnestumise võti kohalikud eestvedajad - õpetajad, lapsevanemad ja loodusemehed ning fotograafid ja jahimehed, kes on laste loodushariduse endale südameasjaks võtnud.

 • Tagantjärele tarkus Pilootprojektist 2017. aastal selgus, et algklassilastel on huvi loomade elu jälgimise vastu ning tõdedes, et paljudel lastel on vähe kontakti loodusega, otsustati projektiga jätkata. Korraldajad küll teevad aeg-ajalt infopäevi, aga ehk tasuks teha veel rohkem teavitust, et selline tore ettevõtmine nagu rajakaamera koolilastele jõuaks võimalikult paljude koolideni.
 • Koduleht https://www.looduskalender.ee/n/taxonomy/term/39; https://www.facebook.com/rajakaamera
 • Illustreeriv materjal https://www.facebook.com/rajakaamera/
 • Lisamaterjalid
 • Sisestaja nimi Mari-Liis Valter