Helsingi liigub. Helsinki liikku – The Physical Activity Programme of the City of Helsinki

Helsingi liigub on läbi 4 aasta (2018-2021) kestev programm, mis sisaldab endas erinevaid tegevusi Helsingi elanike liikumisharjumuste suurendamiseks. Tegevuste kogum sisaldab endas mii teadlikust suurendavaid sotsiaalkampaaniaid, keskkonna kujundamine liikumist soodustavaks kui ka koostöö suurendamine erievate osapoolte vahel (äriettevõtted, kolmas sektor jne). Eraldi tähelepanu pööratakse laste ja noorte liikumisharjumuste suurendamiseks ning võrdsete võimaluste loomist vanuritele ning erivajadustega inimestele, seda läbi nii universaalse disaini kui ka eraldi loodud lahendustega.

 • Tegevuse Nimetus füüsilise aktiivsse programm aastateks 2018-2021
 • Valdkond Liikumisharjumuste edendamine
 • Toimumiskoht valismaa
 • Tudeng Kaidi Kuuder
 • Sihtrühm muu
 • Vajaduse kirjeldus

  Helsinki linna strateegias on välja toodud, et füüsiline inaktiivsus on üks peamisi inimeste heaolu vähenemise põhjuseid. Soomlased veedavad oma ärkveloleku ajast istudes või lamades 8 tundi ja 40 minutit, kooliõpilastel on see aeg 7 tundi ja 27 minutit. Kuigi soomlaste liikumisharjumused on tõusva trendiga (keskmiselt tegeletakse väljas aktiivse liikumisega 2-3 korda nädalas ja lastest tegeleb vähemalt mingit sorti spordi või harjutustega 80-90%), ei ole see piisav tervise toetamiseks. Regulaarne treening ja aktiivne eluviis aitab ennetada ja mõjub positiivselt mitmete haiguste ravile nagu näiteks südame-veresoonkonna haigused, 2. tüüpi diabeet, rasvumine jne. Kuigi Helsingi inimesed tegelevad vabal ajal rohkem spordi ja muude aktiivsete tegevustega kui soomlased keskmiselt, on aastatel 2012-2017 kasvanud 2. tüüpi diabeeti haigestumine 15893lt kuni 22503ni ja üle 13% täiskasvanutest Helsingi elanikest on ülekaalulised.

 • Eesmärgid Peamine eesmärk on jäädavalt suurendada Helsingi elanike füüsilist aktiivsust ja vastavalt vähendada istuvat eluviisi. Aastaks 2021 peaks olema piisav füüsiline aktiivsus teadlik ja loomulik osa Helsingi elanike igapäeva elust. Alameesmärgid: arusaam, et üldine igapäevane füüsiline aktiivsus on olulisem kui treeningud; olulisus kogu Helsingi jaoks - aktiivset eluviisi kujutatakse julge ja innovatiivsena; nii kogu linnakeskkonna kui ka spordi- ja kultuurirajatiste kujundamine nii, et see julgustaks ja ahvatleks inimesi olema füüsiliselt aktiivsemad; lapsed saavutaksid põhioskused ja harjumused, mis on vajalikud piisavaks füüsiliseks aktiivsuseks; piisav füüsiline aktiivsus on osa laste ja noorte igapäevaelust ning õppimisest; Helsingi linna töötajad peavad olema füüsiliselt aktiivsemad ja istuma tööpäevadel vähem; eakamate inimeste igapäevane füüsiline aktiivsus kasvab, kuna võetakse arvesse nende erinevaid vajadusi; füüsilist aktiivsust tuleb rohkem kui praegu kasutada haiguste ennetamisel, ravis ja taastusravis.
 • Kirjeldus

  Selleks, et teha füüsiline aktiivsus nähtavaks osaks igapäeva elust on aastatel 2018-2021 on planeeritud umbes 60 erinevat tegevust. Tegevused on jaotatud vastavalt 8 eesmärgile.
  Nähtavuse suurendamiseks on planeeritud 4 tegevust. Näiteks sotsiaalkampaania programmi tutvustamiseks, mis hõlmab sotsiaalmeediat (#HelsinkiLiikkuu), Helsingi linna digitaalsete pindade reklaame, sündmusi, mõjureid, erinevate kanalite sisu tootmist ja mitmeid müügiedendusmeetmeid. Füüsilise aktiivsuse programmi (www.helsinkiliikkuu.fi) jaoks on loodud veebisait, milles koondatakse kõik praegu hajutatud võimalused, teenused ja tingimused kehalise aktiivsuse jaoks.
  Kaasatuse suurendamiseks ja innovatiivseks kajastamiseks on 11 tegevust. Sealhulgas seotakse eesmärgid ja tegevused aktiivse eluviisi suurendamiseks Helsingi linna eelarvega, samuti võetakse füüsiline aktiivsus arvesse heaolu ja tervisemõjude otsuste eelhinnangutes. Otsitakse erinevaid partnerlusvõimalusi, 2019 toimus digitaalne näitus tervishoiu-, heaolu-ja kehalise aktiivsuse valdkonna ettevõtete jaoks.
  Linnakeskkonna muutmiseks liikumist soodustavaks on planeeritud 11 tegevust. Selle raames loob 2019. aastal Helsingi kultuuri-ja vabaaja osakond pikaajalise planeerimise põhimõtted kultuuri ja vaba aja veetmise tingimuste ehitamiseks. Lisaks on lisarahastus kooliterritooriumite muutmiseks liikumist soodustavaks. Ajakohastatakse jalgratta kasutamist soodustav programm, 2021 aasta lõpuks paigaldatakse 3000 jalgrattaalust ja ehitatakse uusi rattateid ning hooldatakse neid sõiduks sobivalt ka talvel.
  Selleks, et väikelapsed omandaksid baasoskused ja harjumused füüsiliseks aktiivsuseks, on planeeritud 4 tegevust. Näiteks kõik Helsingi väikelaste õppeüksused kaasatakse hiljemalt 2021 aasta lõpuks programmi "Joy in Motion".
  8 tegevust on planeeritud selleks, et füüsiline aktiivsus oleks osa laste ja noorte igapäeva elust. Sealhulgas hinnatakse riikliku programmi Soome kool liigub mõjusid ja tulemusi. Lisaks arendatakse koolitervishoidu ja uuritakse meetodeid hea igapäevase rütmi ja tervisliku elustiili toetamiseks, mis sobib gümnaasiumi üliõpilastele. Suurendatakse kehaliselt aktiivse harrastustegevusega koolide protsenti. Koos Haridus- ja Kultuuriministeeriumiga luuakse nö aktiivsuse ePass, et aidata lastel ja noortel leida nauditav hobi.
  Selleks, et Helsingi töölised liiguksid rohkem ja istuksid vähem, rakendatakse 6 tegevusprogrammi. Näiteks tööpauside kasutamise äppi peaksid kasutama kõik töötajad. Luuakse uus teenus spordi juhendamiseks, mille eesmärk on füüsiliselt mitteaktiivsete töötajate tervise ja töövõime parandamine. „Kõige aktiivsema töökoha“ võistlus.
  Vanemate inimeste füüsilise aktiivsuse tõstmiseks on välja töötatud 6 erinevat tegevust. Eakate inimeste igapäeva aktiivsuse suurendamisele lähenetakse ulatuslikumalt kui seni, selleks luuakse töörühm, mis koosneb kõigi Helsingi linna osakondade ja peamiste sidusrühmade (teadlased, organisatsioonid, eksperdiasutused) esindajatest. Tunnistades eakate inimeste diferentseeritud vajadusi, soove ja igapäevaseid väljakutseid, luuakse funktsionaalne ja tugev teenindusahel, et edendada igapäevast tegevust ja toetada funktsionaalset suutlikkust.

 • Allikad https://helsinkiliikkuu.fi/en; kirjavahetus Elisa Kaaja, Project Coordinator, Physical Activity Programme Early childhood, older people and stakeholder cooperation Sports, Culture and leisure sector
 • Tulemused

  Antud materjal ei ole hetkel kättesaadav.

 • Tagantjärele tarkus kuna programm onn alles poole peal, siis tagantjärele tarkust pole võimalik välja tuua.
 • Koduleht https://helsinkiliikkuu.fi/en
 • Illustreeriv materjal https://docs.google.com/document/d/1oPDP3QESUX8ZiHKKs0aqnpgTgMCC4gr7CGhcavl7RpQ/edit
 • Lisamaterjalid
  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data01/virt57985/domeenid/www.terekk.ee/htdocs/wp-content/themes/terekk/single-praktika.php on line 69
 • Sisestaja nimi Kaidi Kuuder