Eesti kohalike omavalitsuste alkoholipoliitika pilootprojekt

Kohaliku alkoholipoliitika pilootprojekt on Tervise Arengu Instituudi ja tema koostööpartnerite poolt vahemikus 2014-2017 läbiviidud projekt, mille fookus oli alaealiste alkoholitarvitamine. Testiti Eesti ennetustöö mudelit alkoholikahjude vähendamiseks kohalikes omavalitustes ja kontrolliti milliseid reaalseid muutusi on võimalik saavutada. Projekti otseseks eesmärgiks oli vähendada kohaliku omavalitsuse territooriumil alkoholi kättesaadavust alaealistele

Pilootprojekt toimus 2014-2017. aastal. Projektis osalesid kolm omavalitsust, milleks olid Kuressaare linn, Põlva vald ja Põltsamaa linn.

 • Tegevuse Nimetus Pilootprojekt
 • Valdkond Muu
 • Toimumiskoht eesti
 • Tudeng Mai-Liis Kõpper
 • Sihtrühm muu
 • Vajaduse kirjeldus

  2014 aastal noorte seas läbiviidud küsitlusest selgus, et alkohol on alaealistele nende endi hinnangul kergesti kättesaadav. Kohaliku omavalitsuse tasandil tuleks alkoholi liigtarvitamise ennetamisega süsteemselt tegeleda. See on tasand, mis on inimestele lähedal ja kätkeb endas erinevaid võimalusi efektiivseks sekkumiseks.

 • Eesmärgid Projekti eesmärgiks oli vähendada alkoholi kättesaadavust alaealistele.
 • Kirjeldus

  Projekti käigus viidi läbi järgmised tegevused:
  1. Põhjalik eelkaardistus aastal 2014, mis koosnes mitmest etapist. Täiskasvanute seas viidi läbi postiküsitlus ning eraldi tehti ankeetküsitlus 9 ja 11 klassi õpilaste seas. Samuti tehti alkoholi testostlemine ja fookusgrupid ning intervjuud võtmeisikutega.
  2. Seejärel tehti koolitused sekkumisgrupi meeskondadele.
  3. Järgmise etapina planeeriti ettevõetavad tegevused, milleks olid alaealistele alkoholi müügi ja tarbimise järelvalve teostamine ning kaasamine ja teavitustöö elanikkonna seas. Samuti planeeriti tegevusi süsteemseks uimastiennetustööks noortega ning analüüsiti huvihariduse kaetust omavalitsustes.
  4. Tegevuskavade kinnitamise järgselt alustasid omavalitsused tegevuste planeerimise ja elluviimisega. Tegevuste läbiviimise ajal aastatel 2014-2016 viidi läbi ka kolm vahehindamist sekkumisgruppide toetamiseks.
  2017 aastal toimus järeluuring, kus kasutati baasuuringuga samu meetodeid.

 • Allikad https://intra.tai.ee/images/prints/documents/154203268273_Kohalike_omavalitsuste_alkoholipoliitika_pilootprojekti_raport_2018.pdf
 • Tulemused

  2014. aastal korraldati pilootprojekti raames 118 testostu ja 2017. aastal 165 testostu. Sekkumisomavalitsustes küsiti 2014. aastal dokumente 29% juhtudest ja 2017. aastal peale projektiga seonduvate tegevuste rakendamist küsiti testostudel dokumente juba 53% juhtudest. Kontrollgruppides olid tulemused vastavalt 2014. aastal 22% juhtudest ja 2017. aastal 37% juhtudest. Tulemused paranesid mõlemas grupis, kuid sekkumisgrupis oli paranemisprotsent oluliselt kõrgem.

 • Tagantjärele tarkus Kutsumaks esile paikkonnapõhiseid muutusi, on vaja rohkem aega. Pilootprojekti läbiviijad tõdesid, et pilootprojekti kestvus oli liiga lühike selleks, et saavutada eristatavaid muutusi kontroll- ja sekkumisomavalitsuste vahel hoiakutes, uskumustes ja käitumises.
 • Koduleht
 • Illustreeriv materjal
 • Lisamaterjalid
  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data01/virt57985/domeenid/www.terekk.ee/htdocs/wp-content/themes/terekk/single-praktika.php on line 69
 • Sisestaja nimi Mai-Liis Kõpper